Hjem
Ansattsider

Nyhets- og medieovervåkning

Informasjon om medieovervåkingstjenester.

Hovedinnhold

Ønsker dere å følge med på hva media skriver om dere eller tema dere er opptatt av?

Universitetet har avtale med leverandøren Retriever for medieovervåkning. Alle enheter ved UiB har mulighet til å slutte seg til avtalen. Det opprettes da en egen portal for dere med egen pålogging, og hvor dere selv enkelt kan administrere søk, rapporter og varsel.

For bestilling av medieovervåkingstjenester, følger man vanlig rutine for innkjøp gjennom bestillersystemet. Ta kontakt med innkjøper ved din enhet.

Avtalen

Rammeavtalen gjelder overvåking av nyhetsmedier på nett og papir, i tillegg til en rekke andre typer nettsteder. Avtalen omfatter også overvåking av flere trykte kilder: norske papiraviser og magasiner. Avtalen inkluderer ikke utenlandske trykte kilder. Dere kan også be om ekstra, åpne nettkilder som dere ønsker å overvåke.


Dere kan få automatiske nyhetsvarsel per e-post eller SMS. Dette gjør at både ledelse og enkeltpersoner selv kan administrere og avgjøre hvor tett de ønsker å følge med i nyhetsbildet. Medieklippene kan også legges ut som en nyhetsfeed, eller liste over nyheter, på deres egne sider på uib.no.

Det er bare klipp eller lenker til nettmedier som kan legges ut på eksterne websider. Vi har ikke rettigheter til å offentliggjøre klipp fra papiraviser (PDF) eksternt.

Retriever driver også mediearkivet Atekst, som alle UiB-ansatte allerede har fri tilgang. Atekst vil derfor bli integrert i medieovervåkningen. Dette gir utvidet mulighet for historiske søk og statistikk om enheter og fagmiljø.

Support

All support og brukerstøtte, som for eksempel til å opprette søkeprofiler eller lage nyhetsvarsel, får dere ved å kontakte Retriever.