Hjem
Ansattsider

Renhold

Informasjon om renhold, nedvask og inneklima.

Hovedinnhold

Daglig renhold ved UiB foretas både av egne renholdere og av eksterne renholdsbyrå. Det rengjøres etter definerte renholdsfrekvenser for ulike typer areal og i henhold til renholdsstandarden NS INSTA 800.

Inneklima

For å ivareta et godt innemiljø er det satt krav til maksimalt støvnivå på alle flater.

Daglig renhold

 • To interne renholdere rengjør SV- bygget Fosswinkelsgate 6. 
 • Renholdsleverandøren Coor utfører renhold på UIB sine øvrige 87 bygg.

Alt renhold opp til 3 meters høyde går inn under det daglige renholdet.

Renholdskontraktene er bundet av lov om offentilige anskaffelser. Dette utføres av renholdssjef Anette Blich i sammarbeid med innkjøpskontoret til UiB.  

Følgende renholdsfrekvenser er innført

 • Kontorene blir rengjort en dag i uken.
 • Toaletter, hovedinnganger og sterkt trafikkerte områder rengjøres fem dager i uken.
 • Øvrige arealer har fått frekvenser etter hvor stor belastning man regner med.  

Detaljerte renholdsplaner finner du her.

Hva brukerne må gjøre selv

 • Brukeren må selv holde orden på innredning og inventar som arbeidsbord, papir, hyller og vinduskarmer. Dette er med på å påvirke det periodiske renholdet og renholdskvaliteten.
 • Brukerne må legge avfall i avfallsbeholderne.
 • Papp og papiravfall:Kartonger for returpapir og papp må den enkelte bruker selv transportere til nærmeste avfallsrom og tømme i container for dette.

Følgende er bestillingsoppdrag:

 • Nedvask av kontor
 • Nedvask etter utflytting av lokaler: Prosjektleder for rehabilitering/prosjekt er ansvarlig for at byggvask blir utført slik at arealene er nullstilt før innflytting. Byggvask regnes som en del av prosjektet og bestilles derfor av prosjektleder.
 • Periodisk renhold: Alt renhold over 3 meters høyde er periodisk renhold og må bestilles.
 • Vindusvask utføres årlig på UiB sine bygg.
   

Oppdrag der bruker skal ta kostnaden selv: 

Eksterne og interne brukere skal foreta disse bestillingene selv. Bestillingen gjøres direkte til leverandør gjennom UiB sitt bestillingssystem Basware.

Avvik og andre henvendelser:

Operative avvik tilsvarende klager på renholdskvaliteten skal meldes inn som behovsmelding i Lydia, eller direkte til renholdsleder Soveig Gjerstad solveig.gjerstad@uib.no

Spørsmål i forbindelse med nåværende avtale mellom UiB og Coor skal rettes til renholdssjef Anette Blich anette.blich@uib.no

Det utføres kvartalsvise NS INSTA 800 kontroller fysisk ute på byggene for å sikre den kontraktfestede kvaliteten. Solveig Gjerstad er ansvarlig for å utføre disse kontrollene.

Bygg nummerlisten viser byggene som renholdskontrakten omfatter.