Hjem
Ansattsider
Møbler

Inventar og gjenbruk

Interiørgruppen kan bidra på ulike måter, blant annet med fargeanalyser, interiørdesign konsepter, møbleringsplanlegging, logistikk og anskaffelser, så vel som innvendig solskjerming og gjenbruk av møbler.

Hovedinnhold

Møbler

Fra 24.09.2018 har UiB rammeavtale på møbler med følgende leverandører:

Gjenbruk

UiB har fokus på gjenbruk av møbler, så hør gjerne med interiørgruppen via UiBhjelp om det finnes noe på møbellageret som kan benyttes før det kjøpes inn nytt. 

I tillegg er det opprettet en Teams-gruppe for ombruk og bytte av møbler internt på UiB. Har du noe å gi bort, eller ønske om nye møbler kan det lønne seg å sjekke i denne først. 

Møbelkjøp under 100.000,- eks.mva.

Dersom møbelkjøpet antas å koste under kr. 100.000,- eks. mva., står man fritt til å velge blant UIB sine rammeavtaleleverandører. Man tar da kontakt direkte med en leverandørene. Disse kan også være behjelpelig med å finne gode løsninger. 

Bestilling gjøres i Unit4 gjennom katalogbestilling eller som fritekstbestilling.

Møbelkjøp over 100.000,- eks.mva.

Dersom innkjøpet totalt antas å koste over kr. 100.000,- eks. mva., må brukermiljøet ta kontakt med Interiørgruppen ved EIA for videre veiledning. Det er ikke anledning til å dele opp innkjøpet med den hensikt å komme under beløpsgrensen.

Det gjøres oppmerksom på at dersom man skal kjøpe for over kr. 500 000,- eks. mva., må det gjennomføres en minikonkurranse. I minikonkurransen må alle rammeleverandører kontaktes og gis anledning til å levere tilbud.

Seksjon for innkjøp, (evt. interiørgruppen ved EIA) gjennomfører minikonkurransene, så ta kontakt i god tid.

Bestilling gjøres via sentralt bestillingssystem, Unit4.

Innvendig solskjerming

Har du behov for innvendig solskjerming, send en mail til gardin@uib.no, så videreformidler vi dette til UiB sin rammeavtaleleverandør Markisesenteret. Leverandør tar deretter kontakt for å gjennomføre en befaring. For bestilling gjøres dette via sentralt bestillingssystem, Unit4.

Gjelder det rengjøring av gardiner kontakt renholdssjef Anette Blich.