Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Nettpublisering

Informasjon, brukerstøtte, veiledninger og retningslinjer for www.uib.no

Hovedinnhold

Brukerstøtte

Logge på www.uib.no

NB! Er du utenfor UiBs nett, må du koble deg på UiB-nettverket med VPN

Brukerveiledning

Lokal webkontakt

Support

Innhold på www.uib.no

Innholdet på uib.no tilrettelegges og oppdateres av faglige og administrativt ansatte fra hele organisasjonen. Disse har ansvar for at innholdet på www.uib.no til en hver tid er oppdatert og korrekt.

Hver enhet ved UiB har minst en person som godkjenner rettigheter for tilgang til å redigere innhold på www.uib.no.

Det er også utarbeidet egne Regler for publisering på www.uib.no. Disse reglene gjelder for alle som jobber med innhold på www.uib.no og ansvarlig leder ved alle enheter.

Forsiden www.uib.no og tjenesten www.uib.no/aktuelt blir vedlikeholdt av Kommunikasjonsavdelingen.

Informasjon om studieprogrammer og emner hentes fra Felles studentsystem (FS).

Personsider

Alle ansatte har en egen personside på www.uib.no

Personsiden inneholder blant annet persondata (navn, stilling, tilhørighet og kontaktinformasjon), bilde, publikasjonsdata direkte fra CRIStin, kompetansefelt og emneord for å beskrive egne fagfelt, forsknings- og arbeidsområder. Se brukerveiledning

Systemansvar

Kommunikasjonsavdelingen har systemansvar for uib.no og Kommunikasjonsdirektøren står som ansvarlig redaktør for nettstedet. IT-avdelingen er ansvarlig for driftsmiljøet. Systemansvaret er betinget føringer gitt av styringsgruppen for universitetets nettsider.

Ansattsidene

Ansattsidene gir en oversikt over alt som gjelder ansattforholdet ditt; Fra velferdstilbud til permisjonssøknader, sykemelding og arbeidsmiljø, til typiske drifts- og servicefunksjoner, som parkering og rutetidene til campusbussen. Sidene inneholder også lenker til administrative tjenester og verktøy som er nyttige i arbeidshverdagen, informasjon om UiB som institusjon, lover, regler, og oppdaterte meldinger om arrangementer, kurs og andre UiB-relaterte saker. 

Ansattsidene er UiBs offisielle kanal for informasjon som vedrører de ansatte. 

For innspill eller spørsmål, sa kontakt med redaksjonen på: desk@uib.no eller via hjelp.uib.no

Ansvar og roller

  • Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede,redaksjonelle ansvaret for ansattsidene og oppdatering av forsiden.
  • Hver enkelt sentraladministrativ avdeling har ansvar for eget innhold. Dette innebærer både produksjon og oppdateringer av innholdssider, meldinger til forsiden og kalenderoppføringer, inkludert engelske sider.