Hjem

Ansattsider

Nettpublisering

Informasjon, brukerstøtte, veiledninger og retningslinjer for uib.no

Brukerstøtte

Pålogging til publiseringssystemet

NB! Jobber du utenfor UiBs nett, må du koble deg på UiB-nettverket med VPN

Brukerdokumentasjon

Support

Annet

Innhold på uib.no

Innholdet på uib.no tilrettelegges og oppdateres av faglige og administrativt ansatte fra hele organisasjonen. Disse har ansvar for at innholdet på uib.no til en hver tid er oppdatert og korrekt.

Det er også utarbeidet egne Regler for publisering på uib.no. Disse reglene gjelder for alle som jobber med innhold på uib.no og ansvarlig leder ved alle enheter

Hver enhet ved UiB har minst en person som godkjenner rettigheter for tilgang til å redigere innhold uib.no. Oversikt over lokale webkontakter.

Forsiden uib.no og tjenesten uib.no/aktuelt blir vedlikeholdt av Kommunikasjonsavdelingen.

Informasjon om studieprogrammer og emner hentes fra Felles studentsystem (FS).

Personsider

Alle ansatte har en egen personside på uib.no.

Personsiden inneholder bl.a. persondata (navn, stilling, tilhørighet og kontaktinformasjon), bilde, publikasjonsdata direkte fra CRIStin og emneord for å beskrive egne fagfelt, forsknings- og arbeidsområder.

Beskrivelser av funksjonalitet og brukerveiledning finner du her

Opprette nettsted

Ønsker du å opprette et nytt område/nettsted? Vi hjelper deg i gang!

Systemansvar

Kommunikasjonsavdelingen har systemansvar for uib.no og Kommunikasjonsdirektøren står som ansvarlig redaktør for nettstedet. IT-avdelingen er ansvarlig for driftsmiljøet. 

Systemansvaret er betinget føringer gitt av styringsgruppen for universitetets nettsider.

Ansattsidene

Ansattsidene gir en oversikt over alt som gjelder ansattforholdet ditt: Fra velferdstilbud til permisjonssøknader, sykemelding og arbeidsmiljø, til typiske drifts- og servicefunksjoner, som parkering og rutetidene til campusbussen. Sidene inneholder også lenker til administrative tjenester og verktøy som er nyttige i arbeidshverdagen, informasjon om UiB som institusjon, lover, regler, og oppdaterte meldinger om arrangementer, kurs og andre UiB-relaterte saker. 

Ansattsidene er UiBs offisielle kanal for informasjon som vedrører de ansatte. 

For innspill eller spørsmål, sa kontakt med redaksjonen på: ansattred@uib.no eller via Issue tracker

Ansvar og roller

  • Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede,redaksjonelle ansvaret for ansattsidene og oppdatering av forsiden.
  • Hver enkelt sentraladministrativ avdeling har ansvar for eget innhold. Dette innebærer både produksjon og oppdateringer av innholdssider, meldinger til forsiden og kalender-oppføringer, inkludert de engelske sidene.