Hjem
Ansattsider

Publisering

Informasjon om hvordan du som forsker går frem for å publisere vitenskaplig arbeid, prosedyrer i CRIStin, Tellekanter og registerering i BORA med mer.

Hovedinnhold

CRIStin (Current Research Information System in Norway) er det nasjonale forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Formålet med CRIStin er å forenkle og kvalitetssikre rapportering av forskingsresultater og årsmeldingsdata, og bidra til at forskningen, og den kompetansen institusjonene elles har, blir synliggjort. Spørsmål kan rettes til: Cristin@uib.noVitenskapelige publikasjoner i form av vitenskapelige bøker, vitenskapelige artikler i tidsskrift og vitenskapelige artikler i antologier gis poeng etter et system.

Universitetsbiblioteket  bistår i spørsmål relatert til (åpen) publisering, siteringsindikatorer og synliggjøring. Biblioteket kan også gi hjelp i å finne relevante kanaler for deg.

BORA - åpent forskningsarkiv. BORA er UiBs digitale institusjonelle arkiv, og inneholder vitenskapelig materiale produsert ved institusjonen. 
Forskere fra UiB kan søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering: Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen