Hjem
Ansattsider

Språk og oversettelse

Arbeidsstøtte og ressurser for språk ved universitetet.

Hovedinnhold

I følge UiBs språkpolitikk så er undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket til vanleg norsk.

Som eit internasjonalt forskingsuniversitet legg universitetet vekt på at delar av verksemda skjer på engelsk eller andre internasjonale språk. 

Det skal praktiserast godt språk både på norsk og på framandspråk.

Se også Skriveråd for administrative tekster ved UiB.

Som statlig institusjon skal UIB og følge reglane i Språklova når det gjeld bruk av bokmål og nynorsk på nett, papir og i sosiale medium.