Hjem
Ansattsider

Fagspråk og terminologi

Universitetet har ansvar for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk.

Hovedinnhold

Norsk fagspråk - eit ansvar for universitetet
Universitets- og høgskolelova slår fast at universitet og høgskolar har ansvar for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk.

Universitets- og høgskolerådets termbase
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har laga ein termbase med meir enn 2000 administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren. Termbasen oversetter fra bokmål/nynorsk til engelsk og omvendt.

Språkrådets terminologiteneste og termwiki
Språkrådet arbeider for å styrke norsk fagspråk og terminologi. Språkrådet har samla ei oversikt over termlister og termbaser som kan vere nyttige.