Hjem
Ansattsider

Lokale webkontakter ved UiB

Oversikt over lokale webkontakter en kan kontakte hvis en har spørsmål eller innspill til enkeltområder på www.uib.no

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsmuseet i Bergen

Sars-senteret

Sentraladministrasjonen

Sentral webredaksjonen

Generelle spørsmål om www.uib.no kan meldes inn i UiBhjelp (hjelp.uib.no)