Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjons­avdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, sosiale medier, video, foto, grafisk design, web og samfunnskontakt.

Kommunikasjons­avdelingen ledes av fungerende kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen.

Se alle ansatte ved Kommunikasjons­avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stab samt to seksjoner:

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken og administrasjon av tilganger til bildetjenesten Colourbox.

Ingeborg B. Revheim
Mariell Hostad (lærling)

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og profilering

Seksjonen består av to grupper.

Gruppe for desk og fakultetsstøtte omfatter en sentral desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier. Desken består av deskleder og tre deskmedarbeidere, samt kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene.

Gruppeleder: Olaf Erlend Gundersen
Deskmedarbeidere: Torill Sommerfelt Ervik (i permisjon), Odd Vegard Kandal-Wright, Ole Marius Kvamme, Solfrid Langeland og Gro Malnes Øvrebø.
Fakultetsrådgivere: Kim Andreassen (MED), Margareth Barndon (PSYFA), Ida Bergstrøm (JUR), Torhild Dahl (SV), Janne-Beate Buanes Duke (HF), Hilde Kvalvaag (KMD) og Jens Helleland Ådnanes (MATNAT).
SDG Bergen: Sverre Ole Drønen

Gruppe for prosjekt og profilering har ansvar for arbeid med intern­kommunikasjon, prosjektstøtte, kommunikasjonsstøtte i BOA-arbeid, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Christiekonferansen.

Gruppeleder: Synnøve Vindheim Svardal
Medarbeidere: Ingvild Strøm Hansen, Andrea Magugliani og Åshild Nylund.

Seksjon for web og design

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen

Gruppe for web og design har ansvar for grafisk design på nett og papir, web­utvikling og forvaltningsansvar for www.uib.no.
Medarbeidere: Christian Bakke, Margareth Haugen, Markus Scholz og Pål Schroeder.