Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, sosiale medier, video, foto, grafisk design,web og samfunnskontakt.

Kommunikasjonsavdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør Tor Asmund Godal.

Se alle ansatte ved Kommunikasjonsavdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stab samt to seksjoner: 

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken og administrasjon av tilganger til bildetjenesten Colourbox.

Ingeborg B. Revheim
Kenneth Horne Helle (lærling)

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og profilering

Seksjonen består av to grupper. 

Gruppe for desk og fakultetsstøtte omfatter en sentral desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier. Desken består av deskleder og tre deskmedarbeidere, samt kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene. 

Gruppeleder: Olaf Erlend Gundersen
Deskmedarbeidere: Andreas Hadsel Opsvik, Britt-Kristin Ese, Ole Marius Kvamme
Fakultetsrådgivere: Kim Andreassen (MED), Margareth Barndon (PSYFA), Sverre Ole Drønen (SVF), Hilde Kvalvaag (KMD), Jens Helleland Ådnanes (MATNAT)

Gruppe for prosjekt og profilering har ansvar for arbeid med internkommunikasjon, prosjektstøtte, kommunikasjonsstøtte i BOA-arbeid, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Christiekonferansen. 

Fungerende guppeleder: Synnøve Vindheim Svardal
Medarbeidere: Ingvild Strøm Hansen, Grethe B. Holmstrøm, Marianne Huse, Åshild Nylund, Synnøve V. Svardal

Seksjon for web og design

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen

Gruppe for web og design har ansvar for grafisk design på nett og papir, webutvikling og forvaltningsansvar for uib.no. 
Gruppeleder: Trude Leknes
Medarbeidere: Arjun Ahluwalia, Christian Bakke, Margareth Haugen, Pål Schroeder, Markus Scholz