Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjons­avdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, sosiale medier, video, foto, grafisk design,web og samfunnskontakt.

Innhold

Kommunikasjons­avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør Tor Asmund Godal.

Se alle ansatte ved Kommunikasjons­avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stab samt to seksjoner:

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken og administrasjon av tilganger til bildetjenesten Colourbox.

Ingeborg B. Revheim
Kenneth Horne Helle (lærling)

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og profilering

Seksjonen består av to grupper.

Gruppe for desk og fakultetsstøtte omfatter en sentral desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier. Desken består av deskleder og tre deskmedarbeidere, samt kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene.

Gruppeleder: Olaf Erlend Gundersen
Deskmedarbeidere: Torill Sommerfelt Ervik, Ole Marius Kvamme, Solfrid Langeland
Fakultetsrådgivere: Kim Andreassen (MED), Margareth Barndon (PSYFA), Ida Bergstrøm (JUR), Janne-Beate Buanes Duke (HF), Hilde Kvalvaag (KMD), Jens Helleland Ådnanes (MATNAT)
SDG Bergen: Sverre Ole Drønen

Gruppe for prosjekt og profilering har ansvar for arbeid med internkommunikasjon, prosjektstøtte, kommunikasjonsstøtte i BOA-arbeid, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Christiekonferansen.

Gruppeleder: Synnøve Vindheim Svardal
Medarbeidere: Ingvild Strøm Hansen, Grethe B. Holmstrøm, Åshild Nylund

Seksjon for web og design

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen

Gruppe for web og designhar ansvar for grafisk design på nett og papir, webutvikling og forvaltningsansvar for www.uib.no.
Medarbeidere: Arjun Ahluwalia, Christian Bakke, Margareth Haugen, Pål Schroeder og Markus Scholz.