Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Hvordan skrive en god nyhetssak for nett

Gode råd om tekst, billedbruk, lenker og oppsett av nyheter på universitets nettsider.

Hovedinnhold

1. Tittel.

 • Tittelen til en sak vil dukke opp mange steder på nettet, og vil ofte stå alene. Den bør derfor forklare hva saken handler om.
 • Dårlig tittel: "– En kjernekar!". God tittel: "Rektor får kongelig æresorden".
 • Den beste tittelen er ofte en setning med både subjekt, verb og objekt. Dette vil også gjøre saken mer søkbar i Google.

2. Ingressen.

 • En-to korte setninger som utdyper overskriften.
 • Som tommelfingerregel er 25 ord maksimum i ingressen.

3. Brødteksten.

 • En god lengde på en sak er rundt 300 ord, eller 2500-3000 tegn med mellomrom.
 • En informerende sak svarer på spørsmålene hva, hvor, når, hvem, hvorfor og hvordan.
 • Start brødteksten med det viktigste.
 • Bruk korte avsnitt.
 • Bruk gjerne kulepunkter der det er naturlig.
 • Bruk mellomtitler om ikke saken er svært kort. Bruk to eller flere (aldri bare én mellomtittel), og pass på å ikke start brødteksten med mellomtittel

4. Bruk av sitater i teksten

 • "Sitat" betyr i nyhetssammenheng utsagn og uttalelser fra personer.
 • – Bruk sitatstrek (tankestrek, ikke bindestrek!) for å markere at noe er et sitat, sier kommunikasjonsavdelingen.
 • Sitater er best for å kommentere brødteksten eller for å uttrykke meninger, ikke for å komme med generell informasjon.
 • Sitater skal være korte og redigerte.

5. Bilde og bildetekst

 • Bildet må være relevant, og illustrere saken.
 • Bildetekster blir ofte lest i nettsaker. Bør være en eller to setninger.
 • Bildetekster navngir personer på bildet, og forklarer eventuelt situasjonen.
 • Krediter fotograf og rettighetshaver.
 • Vær obs på GDPR og samtykke

7. Bruk av lenker i teksten

 • Lenk til ansattsiden til hovedpersonen i saken første gang vedkommende blir omtalt i teksten.
 • Bruk skjønn for hva som er relevante lenker å inkludere.

8. Faktaboks

 • Faktaboksen inneholder bakgrunnsinformasjon til saken.
 • Ved å putte tung informasjon her, kan du gjøre brødteksten mer lettlest.
 • God bruk av faktaboks kan være om det er nødvendig å nevne alle deltagerne i et prosjekt.
 • Bruk kulepunkter.

For hjelp og rådgiving, kontakt Kommunikasjonsavdelingen.