Hjem
Ansattsider
.

Skjemaoversikt

Skjema og maler som brukes ved UiB.

Hovedinnhold

Administrative fellessystemer

Altinn

Budsjett
Dødsfall
Eksternt finansierte prosjekter (BOA)

 

HMS
Kurs og kompetanseutvikling
Lærlinger
Lønn, honorar, stipend mv.

Skjemaer fra BOTT-samarbeidet

Ansettelse til avgang 

Utbetaling og offentlig rapportering

Lønnsrefusjoner

Tid og ferie

Medarbeidersamtaler
Nyansatt
Parkering
Publisering
Reiser og refusjoner

Tilsetting

Transport og post
Trykksaker og skilt
Utenlandsopphold
Velferd
Varsling om kritikkverdige forhold
Verneombud