Hjem
Ansattsider
.

Skjemaoversikt

Skjema og maler som brukes ved UiB.

Hovedinnhold

Adgangskort

Administrative fellessystemer

Altinn

Budsjett
Dødsfall
Eksternt finansierte prosjekter (BOA)

 

HMS
Kredittkort
Kurs og kompetanseutvikling
Lærlinger
Lønn, honorar, stipend mv.

Skjemaer fra BOTT-samarbeidet

Ansettelse til avgang 

Utbetaling og offentlig rapportering

Lønnsrefusjoner

Tid og ferie

Medarbeidersamtaler
Parkering
Publisering
Reiser og refusjoner
Refusjon av utlegg

Tilsetting

Transport og post
Trykksaker og skilt
Utenlandsopphold
Velferd
 Varsling
Verneombud