Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skjemaoversikt

Skjema og maler som brukes ved UiB.

Main content

Adgangskort

 

 

Administrative fellessystemer
Budsjett
Dødsfall
Eksternt finansierte prosjekter (BOA)
Forskudd
HMS
Kredittkort
Kundemodul AR
Kurs og kompetanseutvikling
Lærlinger
Lønn, honorar, stipend mv.
Medarbeidersamtaler
Parkering
Publisering
Reiser og refusjoner
Refusjon av utlegg
 • Refusjon av utlegg til ansatte
  skal registreres i Selvbetjeningsportalen 
  (Logg inn med UiB-brukernavn og passord)
   
 • Refusjon av utlegg til ikke-ansatte
  skal følge rutine for Utbetaling uten faktura
  i Fakturabehandlingssytemet BasWare IP.
Regnskapsskjema

      Regnskapskorreksjoner og
      internfaktuering/kostandsfordeling skal normalt
      gjøres via e-omposteringsløsningen

Tilsetting

Transport og post
Trykksaker og skilt
Utstyrsregistrering
Utenlandsopphold
Velferd
 Varsling
Verneombud