Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
.

Skjemaoversikt

Skjema og maler som brukes ved UiB.

Main content

Administrative fellessystemer

Altinn

Budsjett
Dødsfall
Eksternt finansierte prosjekter (BOA)

 

HMS
Kurs og kompetanseutvikling
Lærlinger
Lønn, honorar, stipend mv.

Skjemaer fra BOTT-samarbeidet

Ansettelse til avgang 

Utbetaling og offentlig rapportering

Lønnsrefusjoner

Tid og ferie

Medarbeidersamtaler
Nyansatt
Parkering
Publisering
Reiser og refusjoner

Tilsetting

Transport og post
Trykksaker og skilt
Utenlandsopphold
Velferd
Varsling om kritikkverdige forhold
Verneombud