Hjem
Ansattsider

Likestillingskomiteen ved UiB

Komiteen skal bistå universitetsstyret i likestillingsspørsmål, komme med forslag til tiltak og bistå i utarbeidelse av planer.

Hovedinnhold

UiB opprettet som det første universitetet i Norge en likestillingskomité allerede i 1973. Komiteen har siden utarbeidet flere handlingsplaner for likestilling og mangfold, den siste er Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 - 2025

Komiteen skal fremme reell likestilling ved universitetet i forhold til alle de diskrimineringsgrunnlagene som er beskyttet av diskrimineringslovgivningen. Komiteen har status som særutvalg, er oppnevnt av universitetsstyret og følger universitetsstyrets funksjonstid. Komiteen skal bistå universitetsstyret i likestillingsspørsmål, komme med forslag til tiltak og bistå i utarbeidelse av planer, motta henvendelser og gi råd til grupper, enkeltpersoner eller instanser innenfor universitetet. Komiteen har også innsyn- og uttalerett i tilsettingssaker, og kan uttale seg om studieplaner og opprettelsen av nye fag.

Referater fra møter i Likestillingskomiteen:

2024:

  • Referat 12. mars

2023:

2022:

2020:

2019: