Hjem
Ansattsider

Retningslinjer for UiBs ansattsider

Retningslinjer for redaksjonelt innhold, drift og vedlikehold av ansattsidene ved Universitetet i Bergen.

Retningslinjene gjelder kun for lokale webredaktører og innholdsprodusenter.

For brukerstøtte og innspill til redaksjonen, kontakt Kommunikasjonsavdelingen

Roller og redaksjonelt ansvar

 • Kommunikasjonsavdelingen har det redaksjonelle ansvaret for ansattsidene.
 • Hver enkelt sentraladministrativ avdeling har ansvar for eget innhold. Dette innebærer produksjon og oppdateringer av innholdssider, nyheter til forsiden og kalenderoppføringer - inkludert de engelske sidene.

Drift og vedlikehold

 • Det er obligatorisk med gjennomført kurs i webpublisering for alle som skal jobbe med innholdsproduksjon på web - også ansattsidene.
 • Alle som jobber med publisering på uib.no plikter å følge UiBs regler for publisering.
 • Dersom gjeldene retningslinjer ikke blir fulgt, følges dette opp av ansvarlig redaksjon og de enkelte avdelingsdirektører.
 • Et eget redaksjonsråd for ansattsidene vil gjennomføres regelmessig. Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å kalle inn til dette.
 • Ansattsidene skal oppdateres fortløpende av de lokale innholdsprodusentene, i tråd med gjeldende retningslinjer.

Forsiden

De sentraladministrative avdelinger produserer selv meldinger og nyheter til forsiden. Det er Kommunikasjonsavdelingen som styrer utvalget av nyheter på forsiden.

Nyhetene på forsiden skal være av allmenn interesse for de ansatte ved UiB. Dette kan f.eks. være:

 • Frister / påminnelse om frister
 • Info om større interne arrangement
 • Strategiske saker fra UiB ledelsen
 • Info om felles tjenester (for alle ansatte)
 • Info om velferdsgoder for de ansatte
 • Driftsmeldinger

Kalenderoppføringer

Kalenderen på ansattsidene skal inneholde interne arrangementer, administrative frister og kurs som er relevante for alle ansatte. Hver enkelt avdeling har ansvar for å legge inn de hendelser og arrangement som er relevante for ansatte. 

For kalenderoppføringer gjelder disse retningslinjene:

 • Kort og informativ tittel som beskriver arrangementet
 • Norske oppføringer for de norske ansattsidene. Husk å bruke riktig mal og område når du legger inn.
 • Tid - Sted - Dato. Få også med eventuell påmeldingfrist og sluttidspunkt for arrangementet.
 • Tydelig lenke til program og skjema, eller kontaktinfo for påmelding.
 • Informasjon om ev. deltakeravgift.
 • Kalenderoppføringer må ha stort eller lite bilde for å kunne fremheves på forsiden av ansattsidene.
 • Avpubliser eller ta bort kurs og arrangement som er gjennomførte.

Se også Slik skriv du ei god kalenderoppføring

Kalenderoppføringer som publiseres på andre områder (Fakultet, prosjekt, konferansersider o.l.), men som er relevant for ansatte, må deles ved å bruke funksjonaliteten Del i redigeringsfanen.

Bilder og illustrasjonsfoto

I publiseringsverktøyet er det mulig å legge inn både stort og lite bilde. Nyhetssaker eller kalenderoppføringer som skal fremheves på forsiden av ansattsidene, må ha lite eller stort bilde for å kunne hentes opp av redaksjonen.

For informasjon om UiB bildedatabaser

Mer informasjon om bildebehandling

Lenker

 • Beskriver lenketeksten tydelig hvor lenken fører?
 • Lenk gjerne opp flere ord

Det finnes to typer av lenker på nett, relative og absolutte lenker.

En relativ lenke vil ikke ha med roten i url'en og ser for eksempel ut som dette: /form/organisering/webseksjonen. En slik lenke forholder seg til domenet du publiserer på, i dette tilfellet http://www.uib.no og vil alltid virke, også om domenet blir endret på i fremtiden. Vi anbefaler at alle interne lenker på uib.no legges inn som relative lenker

For best tilgjengelighet anbefaler vi at man alltid fyller ut feltet TITLE når man lager lenker i løpende tekst. Feltet er viktig for synshemmede som skal benytte nettstedet. Feltet bør oppgi informasjon om hva du lenker til.

Employee pages

Innholdet på de engelske ansattsidene skal i størst mulig grad speile de norske. Det er avdelingsdirektørene i samråd med lokale webredaktører som selv definerer hvilken informasjon som skal ligge tilgjengelig på engelsk. Avdelingene har dermed også ansvar for opprettelsen av nye sider og oppdateringer/revideringer av det engelske innholdet.

Ved større revidering eller produksjon av nye engelske sider, skal oversetterbyrå benyttes. UiB har en egen rammeavtale med oversetterbyrå. 

Kommunikasjonsavdelingen har, som med de norske sidene, overordnet ansvar for den engelske forsiden. Utvalget av nyheter og kalenderoppføringer skal styres etter målgruppen for disse sidene, og ikke være en ren kopi av forsiden til de norske ansattsidene.

Sjekkliste for webredaktører:

 • Grafisk profil, interaksjonsdesign og menypunkter – er det behov for endringer?
 • Er innholdet oppdatert og relevant?
 • Er eventuelt utgått eller gammelt innhold fjernet/slettet?
 • Må det eventuelt lages nytt innhold?
 • Er alt innhold presentert i henhold til retningslinjer for hvordan skrive for nett og språkpolitikk ved UiB?
 • Er kontaktinfo til enkeltpersoner eller fellesmailer oppdaterte?
 • Er innholdet på siden kvalitetssikret?
 • Virker alle lenker på sidene?
 • Er alle dokumenter som er lagt ved siden korrekte og oppdaterte versjoner?