Hjem
Ansattsider
IDU

Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU)

Utvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger i henhold til hovedavtalen og går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker).