Hjem
Ansattsider

Bredbåndsavtale

Bredbåndsavtale gis som et fast månedlig beløp

Hovedinnhold

Fast månedlig kompensasjon for ansatte med tjenstlig behov for bredbånd hjemme. Kompensasjonen er på kr 500 pr. måned.


Søknadskjema

For å motta denne kompensasjonen må det tjenstlige behovet bekreftes i et eget skjema som signeres av leder, og sendes til Seksjon for lønn ved Økonomiavdelingen.

Faktura eller annen bekreftelse på etablert kundeforhold med bredbåndsleverandør skal vedlegges.