Hjem
Ansattsider

Bredbåndsavtale

Bredbåndsavtale gis som et fast månedlig beløp

Fast månedlig kompensasjon for ansatte med tjenstlig behov for bredbånd hjemme. Kompensasjonen er på kr 500 pr. måned.


Søknadskjema

For å motta denne kompensasjonen må det tjenstlige behovet bekreftes i et eget skjema som signeres av leder, og sendes til Seksjon for lønn ved Økonomiavdelingen.

Faktura eller annen bekreftelse på etablert kundeforhold med bredbåndsleverandør skal vedlegges.