Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bredbåndsavtale

Bredbåndsavtale gis som et fast månedlig beløp

Main content

Fast månedlig kompensasjon for ansatte med tjenstlig behov for bredbånd hjemme. Kompensasjonen er på kr 500 pr. måned.


Søknadskjema

For å motta denne kompensasjonen må det tjenstlige behovet bekreftes i et eget skjema som signeres av leder, og sendes til Seksjon for lønn ved Økonomiavdelingen.

Faktura eller annen bekreftelse på etablert kundeforhold med bredbåndsleverandør skal vedlegges.