Hjem
Ansattsider

Innkjøp

Skal du kjøpe en vare eller en tjeneste skal du ta kontakt med bestiller ved din enhet. Bestilleren vil opprette en bestilling i universitetets bestillingssystem. Opplys derfor om følgende når du tar kontakt med bestilleren: 

  • Navn på leverandør
  • Utenlandsk leverandør? Ja/Nei
  • Hva som skal kjøpes
  • Beløp (eks mva)
  • Leveringsadresse
  • Leveringstidspunkt (hvis relevant)
  • Stedkode
  • Analysenummer eller prosjektnummer
  • Referanse til tilbud. Legg evt ved tilbud fra leverandør

Er kjøpesummen på mer enn 100 000,- NOK eks mva, må du kontakte Seksjon for innkjøp. For mer informasjon om anskaffelser og innkjøp, gå til Anskaffelseskartet.

Kontaktinformasjon til bestillere (listen er ikke oppdatert per desember 2019):