Hjem
Ansattsider

Innkjøp

Hovedinnhold

Skal du kjøpe en vare eller en tjeneste skal du ta kontakt med innkjøper (bestiller) ved din enhet. Innkjøperen vil opprette en bestilling i universitetets bestillingssystem. Opplys derfor om følgende når du tar kontakt med innkjøperen: 

  • Navn på leverandør
  • Utenlandsk leverandør? Ja/Nei
  • Hva som skal kjøpes
  • Beløp (ekskl. mva)
  • Leveringsadresse
  • Leveringstidspunkt (hvis relevant)
  • Stedkode
  • Analysenummer eller prosjektnummer
  • Referanse til tilbud. Legg evt ved tilbud fra leverandør

Er kjøpesummen på mer enn 100 000,- NOK eks mva, må du kontakte Seksjon for innkjøp. For mer informasjon om anskaffelser og innkjøp, gå til Anskaffelseskartet.

Kontaktinformasjon til innkjøpere:

Ledelsen

Opprett henvendelse på UiB Hjelp https://hjelp.uib.no/

Velg: Bestille noe - Bestille vare/tjeneste - Bestille vare/tjeneste

Fakulteter

Fakultet for kunst, musikk og design:

Opprett henvendelse på UiB Hjelp https://hjelp.uib.no/

Velg: Bestille noe - Bestille vare/tjeneste - Bestille vare/tjeneste

Sentraladministrasjon

For alle avdelinger unntatt Eiendomsadelingen og IT-avdelingen:

Opprett henvendelse på UiB Hjelp https://hjelp.uib.no/

Velg: Bestille noe - Bestille vare/tjeneste - Bestille vare/tjeneste

Bibliotek og museum

Universitetsbiblioteket:

Opprett henvendelse på UiB Hjelp https://hjelp.uib.no/

Velg: Bestille noe - Bestille vare/tjeneste - Bestille vare/tjeneste

Universitetsmuseet:

Senter og frittstående enheter