Hjem
Ansattsider

Innkjøp

Hovedinnhold

Som hovedregel skal alle innkjøp gjøres gjennom innkjøps- og fakturaløsningen. Bare unntaksvis kan en ansatt kreve refusjon for utgifter via selvbetjeningsportalen (feks. reiserelaterte utgifter og databriller). Skal du kjøpe en vare eller en tjeneste skal du derfor ta kontakt med innkjøper (bestiller) ved din enhet. Innkjøperen vil opprette en bestilling i universitetets bestillingssystem.

Opplys innkjøperen om behovet og det du vet om hva du skal kjøpe, feks: 

  • Navn på leverandør
  • Utenlandsk leverandør? Ja/Nei
  • Hva som skal kjøpes
  • Beløp (ekskl. mva)
  • Leveringsadresse
  • Leveringstidspunkt (hvis relevant)
  • Koststed (viktig at korrekt koststed oppgis for å unngå merarbeid senere)
  • Delprosjektkode (viktig at korrekt delprosjekt oppgis for å unngå merarbeid senere)
  • Referanse til tilbud. Legg evt ved tilbud fra leverandør

Universitetet har rammeavtaler som gjelder kjøp av møbler, kontorrekvisita, IKT og en del tjenester. For oversikt over rammeavtalene, se Avtaleportalen.

Er kjøpesummen på mer enn 100 000,- NOK eks mva, må du kontakte Seksjon for innkjøp i forkant. For mer informasjon om anskaffelser og innkjøp, gå til Anskaffelseskartet.

Kontaktinformasjon til innkjøpere: