Hjem
Ansattsider

Store norske leksikon

I Store norske leksikon kan UiBs forskere formidle mer grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten.

To barne hander holder en tablet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Store norske leksikon er en gratis og åpen kunnskapskilde for offentligheten. Leksikonet er skrevet av fagfolk, innholdet er vitenskapelig fundert, og skal dekke all forskningsbasert kunnskap. Store Norske Leksikon drives av Foreningen Store Norske Leksikon, hvor alle universitetene, Fritt Ord, Det Norske Videnskaps akademi og Sparebankstiftelsen er medlemmer.

Store norske leksikon er landets største nettsted for forskningsformidling. Månedlige brukere er to millioner, daglig leses 200 000 artikler. Studenter og elever er den aller største lesergruppa av Store norske leksikon.

Innholdet er skrevet av fagansvarlige, og en overvekt av disse jobber ved de norske universitetene. Innholdet er kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet.
 

Ved UiB hadde vi i 2015 33 fagansvarlige og 5 fagmedarbeidere som bidrar til artikler i leksikonet. Disse fagansvarlige hadde ansvar for 97 fagområder og 5210 artikler. I tillegg er 22 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til universitetet. Disse hadde skrevet til sammen 706 artikler.

Les mer: