Hjem
Ansattsider

Opptak til norskkurs

Universitetet i Bergen tilbyr norskkurs for internasjonale studenter, ansatte og flyktninger og innvandrere.

Hovedinnhold

Norskkurs ved Universitetet i Bergen går over 14 uker (1 semester). Kursene starter i slutten av august/januar og avslutter med en muntlig og en skriftlig eksamen i midten av mai/desember.

Det undervises i norsk bokmål. 

Informasjon til søkere er tilgjengelig her:

Søkerinformasjon på norsk
Søkerinformasjon på engelsk

Opptaket koordineres av Studieadministrativ avdeling i samarbeid med LLE.

Mer informasjon om kursinnhold: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)