Hjem
Ansattsider

Studentar med rørslehemming

Dersom studenten har problem med å notere under førelesinga, vil det vere nyttig med opptak av førelesinga, kopi av notat til medstudentar er eit alternativ, i tillegg til manuskript på Mitt UiB før førelesing • podcasting av førelesingar

Hovedinnhold

 

Førelesingar

1) Undervisingsrom/Auditorium

• Det er viktig at undervisingslokala er godt tilgjengelege

• Einskilde studentar kan ha behov for tilpassa plass i auditorium

2) Notat

• Dersom studenten har problem med å notere under førelesinga, vil det vere nyttig med:

• opptak av førelesinga. Kopi av notat til medstudentar er eit alternativ.

• tilgjengeleggjering av manuskript på Mitt UiB før førelesing

• podcasting av førelesingar


Tilgjenge

• Det må vere fri passasje i korridorar og gangvegar

• Rullestolbrukarar har førsteprioritet ved bruk av heis

Lesesalplass/kontor

• Ein del rørslehemma studentar har behov for tilpassa lesesalplass