Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studentar med rørslehemming

Dersom studenten har problem med å notere under førelesinga, vil det vere nyttig med opptak av førelesinga, kopi av notat til medstudentar er eit alternativ, i tillegg til manuskript på Mitt UiB før førelesing • podcasting av førelesingar

Main content

 

Førelesingar

1) Undervisingsrom/Auditorium

• Det er viktig at undervisingslokala er godt tilgjengelege

• Einskilde studentar kan ha behov for tilpassa plass i auditorium

2) Notat

• Dersom studenten har problem med å notere under førelesinga, vil det vere nyttig med:

• opptak av førelesinga. Kopi av notat til medstudentar er eit alternativ.

• tilgjengeleggjering av manuskript på Mitt UiB før førelesing

• podcasting av førelesingar


Tilgjenge

• Det må vere fri passasje i korridorar og gangvegar

• Rullestolbrukarar har førsteprioritet ved bruk av heis

Lesesalplass/kontor

• Ein del rørslehemma studentar har behov for tilpassa lesesalplass