Hjem
Ansattsider

Studentar med skjulte funksjonsnedsetjingar

Desse studentane har ulike typar funksjonsnedsetjingar og dermed svært ulike tilretteleggingsbehov.

Hovedinnhold

• Studentane ser heilt friske ut

• Nokre brukar medisinar som verkar sløvande

• Astmatikarar/allergikarar har særskilde krav til reint miljø

• Nokre kan vere plaga av slappheit/trøyttleik

• Studentar med AD/HD har problem med organisering/strukturering og konsentrasjon

• Studentar med Aspergers syndrom har organisatoriske og sosiale vanskar

 

Førelesingar

Mange vil ha nytte av:

• opptak av førelesingar

• bruk av PC ved skriving/redigering av førelesingsnotat

• at transparentar og eller manuskript blir tilgjengelege på Mi Side før førelesing

• podcasting av førelesingar

Dersom studenten har angst for å bli spurt eller leggje fram stoff i samband med gruppeundervisning, bør forelesaren/gruppeleiaren ta omsyn til dette.

Pensum

• lydbøker kan vere til nytte for nokre av desse

Andre tilretteleggingstiltak som kan vere aktuelle

• fast lesesalplass

• hjelp til å lage eit realistisk semesterplan/vekeplan

• bruk av elektroniske hjelpemiddel