Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studentar med skjulte funksjonsnedsetjingar

Desse studentane har ulike typar funksjonsnedsetjingar og dermed svært ulike tilretteleggingsbehov.

Main content

• Studentane ser heilt friske ut

• Nokre brukar medisinar som verkar sløvande

• Astmatikarar/allergikarar har særskilde krav til reint miljø

• Nokre kan vere plaga av slappheit/trøyttleik

• Studentar med AD/HD har problem med organisering/strukturering og konsentrasjon

• Studentar med Aspergers syndrom har organisatoriske og sosiale vanskar

 

Førelesingar

Mange vil ha nytte av:

• opptak av førelesingar

• bruk av PC ved skriving/redigering av førelesingsnotat

• at transparentar og eller manuskript blir tilgjengelege på Mi Side før førelesing

• podcasting av førelesingar

Dersom studenten har angst for å bli spurt eller leggje fram stoff i samband med gruppeundervisning, bør forelesaren/gruppeleiaren ta omsyn til dette.

Pensum

• lydbøker kan vere til nytte for nokre av desse

Andre tilretteleggingstiltak som kan vere aktuelle

• fast lesesalplass

• hjelp til å lage eit realistisk semesterplan/vekeplan

• bruk av elektroniske hjelpemiddel