Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Bygge forskningsleder CV

Det er viktig at forskernes CV skreddersys til den finansieringskilden det søkes.

Hovedinnhold

Forskeren skal ha et kritisk blikk på sin CV gjennom hele sin karrriereutvikling. CV'en bygges målrettet i samarbeid med institutt, fakultet og forskningsrådgiver, slik at CV'en kan bli konkurransedyktig også internasjonalt. 

Noen finansieringkilder har bestemte maler for CV, mens andre er mer åpne og det kan være vanskelig å vite hva en skal legge vekt på i en CV. Forskningsrådgivere ved institutt/fakultet kan hjelpe forskerne med å sette opp en konkurransedyktig CV. Universitetsbiblioteket bistår med bibliometriske analyser.