Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bygge forskningsleder CV

Det er viktig at forskernes CV skreddersys til den finansieringskilden det søkes.

Main content

Forskeren skal ha et kritisk blikk på sin CV gjennom hele sin karrriereutvikling. CV'en bygges målrettet i samarbeid med institutt, fakultet og forskningsrådgiver, slik at CV'en kan bli konkurransedyktig også internasjonalt. 

Noen finansieringkilder har bestemte maler for CV, mens andre er mer åpne og det kan være vanskelig å vite hva en skal legge vekt på i en CV. Forskningsrådgivere ved institutt/fakultet kan hjelpe forskerne med å sette opp en konkurransedyktig CV. Universitetsbiblioteket bistår med bibliometriske analyser.