Hjem
Forskning
Karriere

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til karriereutviklingsprogrammet Momentum for yngre forskere ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 10. mai.

Momentum banner

I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer.

Høy aktivitet betyr også høye krav til profesjonell drift og utvikling av forskningsprosjekter, og krever en grundig introduksjon til og refleksjon over forskerrollen og dens muligheter og utfordringer.

Karriereprogrammet Momentum skal skape en tverrfaglig arena og inspirere til økt innovasjon og fremragende faglig utvikling for UiBs beste forskertalenter. Programmet skal bidra til å øke UiBs deltagelse i ERC, FRIPRO Unge forskertalenter og andre relevante konkurransearenaer for yngre forskere. Kandidatene får tilgang til verdifulle nettverk og får kompetanse til å videreutvikle sin vitenskapelige karriere.

Hva lærer du?

 • Forskningsledelse og selvledelse
 • Karriereplan og systemforståelse
 • Tverrfaglige satsninger
 • Gjennomslag i internasjonal konkurranse
 • Konkurrere om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
 • Bygge internasjonale nettverk og konsortier
 • Mål og strategi
 • Innovasjon
 • Formidling
 • Prosjektstyring

Alle deltakerne vil få støtte fra en internasjonal mentor. Utvelgelse av mentor skjer i samarbeid mellom kandidat, fagmiljø og styringsgruppen i Momentum programmet. Kandidatene vil få disponere 100 000,- i driftsmidler som skal benyttes til mentor, reiser og faglige aktiviteter som nettverksbygging, forskningsopphold og workshoper.

Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er fremragende yngre forskere som ønsker en vitenskapelig karriere på et forskningsuniversitet.

Ansatte ved UiB i postdoktor-, forsker- og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet. Kandidatene må være under 40 år eller det må ha gått under 5 år fra avlagt doktorgrad, med fratrekk for lovhjemlede permisjoner. Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten.

Slik søker du

1. Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet.
2. Legg ved:

 • Søknadsbrev/motivasjonsbrev (maks. 2 sider)
 • Akademisk CV
 • Anbefalingsbrev fra faglig ledelse på institutt/grunnenhet (maks. en side)

Kursholdere og bidragsytere

Ingve Bergheim er seniorrådgiver ved UiBs HR-avdeling. Han arbeider til daglig med organisasjonsutviklingsprosjekter og lederutvikling for administrativt og vitenskapelig ansatte.

Vibeke Kyrkjebø Irgan er forskningsrådgiver ved FA, og leder for UiBs BOA-team. Vibeke tar med seg et tverrfaglig administrativt støtteteam til Momentum-programmet, med spisskompetanse i alle deler av et prosjektssyklusen, fra søknadsfasen til drift og avslutning av prosjekter.

Synnøve Vindheim Svardal er kommunikasjonsrådgiver. Hun jobber blant annet med strategisk kommunikasjon og omdømmebygging i store prosjekter på UiB. Synnøve er en av coachene i Forsker Grand Prix – norgesmesterskapet i forskningsformidling.

Kristof Vlaeminck er leder for UiBs Brusselkontor. Han støtter UiB-forskere i arbeidet med å vinne frem i konkurransen om EU-midler.