Hjem
Ansattsider
Karriere

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere - postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Momentum banner

Hovedinnhold

Nyheter

Momentum 6 vil starte opp høstsemesteret 2024. 

Utlysningen og søknadsskjema er nå stengt. Søknadsfrist for kandidater til programmet var 22. mars.

Momentum

I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer. UiB-ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstilinger kan søke deltakelse i Momentumprogrammet for å bli bedre rustet i møte med disse utfordringene.

Programmet

Momentumprogrammet omfatter fem seminarer mellom september 2024 og juni 2025. Formålet med programmet er å styrke deltagernes karriereutvikling. Programmets målsetninger er å 

  1. tilby ressurser, opplæring og råd som støtter deltagernes strategiske karriereplanlegging og -utvikling mot å bli mer uavhengige forskere/forskningsledere. 
  2. støtte deltagerne til å skrive og sende inn konkurransedyktige søknader til ulike nasjonale og internasjonale finansieringskilder. 
  3. fasilitere utvikling av deltagernes profesjonelle nettverk. 
  4. fasilitere og promotere utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Seminarene er strukturert rundt nøkkelkategoriene karriereutvikling og eksternfinansiering, og de fem seminarene omhandler forskningskvalitet, virkninger og effekter, forskningsledelse og gjennomføring, internasjonalisering og søknadsskriving.

For delegatene som blir tatt opp i programmet er deltagelse på seminarene obligatorisk.

Momentumstipend og veiledning

I tillegg til opplæring vil deltagerne disponere NOK 100 000,- i driftsmidler. Midlene kan benyttes til mentor, reiser, nettverksbygging, forskningsopphold, workshops og andre aktiviteter knyttet til karriereutvikling.

Momentumdelegatene

Fakultetene er ansvarlig for å velge sine Momentumdeltagere.

Klikk på delegatenes navn for en kort presentasjon av tidligere Momentumdeltagere. 

Momentumdelegater 2023

Rouven Doran, Det psykologiske fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Knut Eirik Ringheim Eliassen, Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Anna-Simone Frank, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for informatikk
Natalya Gallo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap
Melanie Regine Hack, Det juridiske fakultet
Kjetil Hjørnevik, Fakultet for kunst, musikk og design, Griegakademiet – institutt for musikk
Lucas M. Jeno, Det psykologiske fakultet, Institutt for pedagogikk
Silje Kristiansen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Olga Therese Ousdal, Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin
Hanne Rosendahl-Riise, Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1
Stefanie Semper, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Joan Josep Soto Angel, Universitetsmuseet, Avdeling for naturhistorie
Elizabeth Velliky, Det humanistiske fakultet, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Marijn Visscher, Det humanistiske fakultet, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Iselin Åsedotter Strønen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi

Momentumdelegater 2021 - 2022

Christian Mauder - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
Ingrid Halland - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet
Liliia Oprysk - Det juridiske fakultet
Salwa Suliman - Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet
Bergithe Eikeland Oftedal - Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet
Arne Raasakka - Institutt for biomedisin , Det medisinske fakultet
Camilla Løhre - Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Mari Heggernes Eilertsen-  Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Erlend Grong - Matematisk institutt , Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Helga Bjørnøy Urke - Institutt for helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet
Aslak Hjeltnes - Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet
Fazle Rabbi - Institutt for informasjons- og medievitenskap , Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Regine Paul - Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap , Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Anna Wessman - Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuséet

Momentumdelegater 2020 - 2021

Thibaut Barreyre – Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Line Iden Berge - Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet
Thomas de Haan - Institutt for økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Usman Isyaku – Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
Vadim Kimmelman – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet
Jenny Krutzinna – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kundan Kumar – Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Liv Grimstvedt Kvalvik – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet
Luis Martell – Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen
Synnøve Midtbø Myking – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet
Gennady Nikitin – Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet
Ana Ozaki – Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Tuva Semmingsen – Griegakademiet – Institutt for Musikk, Fakultet for kunst, musikk og design
Joanna Siekiera – Det juridiske fakultet
Christoph Trattner - Institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunssvitenskapelige fakultet
Endre Visted – Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet

Momentumdelegater 2019 - 2020

Henriette Aksnes – Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet
Ignacio Anchustegui – Det juridiske fakultet
Agnete Engelsen – Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet
Eilin Erevik – Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
Magnus Mathisen Haaland – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
Erik Knudsen - Institutt for informasjons- og mediavitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Helen Leslie-Jacobsen – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet
Adele Mennerat - Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ingunn Johanne Ness – SLATE, Det psykologiske fakultet
Siddhart Sareen – Institutt for geografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Noeska Smit – Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lea Svendsen – Geofysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Xueli Tan – Griegakademiet – Institutt for musikk, Fakultet for kunst, musikk og design

Momentumdelegater 2018 - 2019

Pål Antonsen – Institutt for filosofi, Det humanistiske fakultet
Janka Babickova - Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet
Susanne Bygnes - Sosiologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Malgorzata Cydecka - Det juridiske fakultet
Simon Dankel – Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet
Sara Ghaderi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet
Rita Ginja – Institutt for økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Øyvind Gjerstad – Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet
Ann-Kristin Helland Gujord - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet
Kristiina Kompus – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet
Hanneke Meijer - Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen
Rune Mentzoni – Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
Mali Husby Rosnes – Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Willem van der Bilt – Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Selina Våge – Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Brita Ytre-Arne – Institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet