Hjem

Forskning

Karriere

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til det første karriereutviklingsprogrammet for yngre forskere ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 6. oktober.

momentum_banner_gul.jpg

Momentum banner

Gode forskere skal kunne håndtere utfordringer som balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning,  samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer.

Dette betyr høye krav til profesjonell drift og utvikling av forskningsprosjekter, og krever en grundig introduksjon til og refleksjon over forskerrollen og dens muligheter og utfordringer.

Karriereprogrammet skal skape en tverrfaglig arena som skal inspirere til økt innovasjon og fremragende faglig utvikling for UiBs beste forskertalenter. Kandidatene vil få tilgang på verdifulle nettverk og kompetanse til å utvikle sin vitenskapelige karriere.

Hva lærer du?

 • Forskningsledelse og selvledelse
 • Karriereplan og systemforståelse
 • Internasjonale nettverk
 • Tverrfaglige satsninger
 • Gjennomslag i internasjonal konkurranse
 • Bygge internasjonale nettverk og konsortier
 • Mål og strategi
 • Innovasjon

Alle deltakerne vil få støtte fra en internasjonal mentor.

Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er fremragende yngre forskere som ønsker en vitenskapelig karriere på et forskningsuniversitet.

Ansatte ved UiB i postdoktor- og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet. Kandidatene må være under 40 år eller det må ha gått under 5 år fra avlagt doktorgrad, med fratrekk for lovhjemlede permisjoner. Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten.

Slik søker du

1. Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet.
2. Legg ved:

 • Søknadsbrev/motivasjonsbrev (maks. 2 sider)
 • Akademisk CV
 • Anbefalingsbrev fra faglig ledelse på institutt/grunnenhet (maks. en side)

Kursholdere og bidragsytere

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom UiB og konsulentfirmaet Mobilize Strategy Consulting, med innledere fra både UiB og Mobilize. Listen oppdateres.

Are Hallan Syversen er partner og daglig leder i Mobilize i Norge. Han har tidligere arbeidet som konsulent innen ledelse og strategisk samspill i akademiske institusjoner, og med organisasjons- og ledelsesutvikling. Han har også arbeidet med AFF Yngre ledere på Solstrand.

Katrine Borgen er ledelseskonsulent i Mobilize. Hun har hovedfokus på universitets- og helsesektoren og videregående utdanning. Inntil 2017 jobbet hun med videreutdanning, undervisning, veiledning og coaching av fagprofesjonelle ved Folkehelseinstituttet. Hun  har gjennomført en Marie Curie post doc i Nederland.

Kristof Vlaeminck er leder for UiBs Brusselkontor. Han støtter UiB-forskere i arbeidet med å vinne frem i konkurransen om EU-midler.