Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Styret ved UiB har ansatt Robert Rastad som ny universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen. Rastad kommer fra stillingen som kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Bergen kommune.
Årets publiseringskvoter i "Publiser og les"-avtalene med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Springer er snart brukt opp. Åpen publisering gjennom disse avtalene vil derfor stoppe når kvotene er nådd for 2020. Nye kvoter gjøres tilgjengelig fra og med 1.1.2021.
Arqus lyser ut midler rettet mot masterstudenter, yngre forskere, øvrig vitenskapelig ansatte og forskningsgrupper. Opphold kan variere fra tre dager til tre måneder og kan gjennomføres frem til september 2022. Frist for å søke til på utlysningene er 31. oktober.
- Vi vil rette ein stor takk til dere for den fleksibiliteten dere har vist og det ekstra arbeidet dere har lagt ned i en unntakssituasjon for universitetet, skriver rektor og universitetsdirektør i en hilsen til alle UiB-ansatte.
Fra midten av september relanseres På Høyden som UiBs nye internkommunikasjonskanal.
UiB lanserer kompetanseutviklingstilbudet «HR-skolen» for HR-medarbeidere.
Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.
Tor Asmund Godal som har vært ansatt som kommunikasjonsdirektør ved UiB siden 2018, har valgt å si opp sin stilling til fordel for jobb som nyhetsredaktør for Bergensavisen.
Universitetsstyret diskuterte hvorvidt alle ansatte er forpliktet til å benytte reisebyråavtalen til bestilling av tjenestereiser.
Bærekraftskollegiet er et nytt initiativ som skal bringe kritisk tenkning rundt bærekraftsmålene inn i undervisningen ved Universitetet i Bergen (UiB). De skal møtes én gang i måneden.
Medio september relanseres På høyden som intern kanal for nyheter, meldinger og debatt for studenter og ansatte.
Kolleger ved Eiendomsavdelingen har skrevet en siste hilsen.
Det er nå tilrettelagt 38 nye parkeringsplasser for ansatte/studenter ifb. Korona-situasjonen
Korona er eit naturleg stikkord for vårsemesteret 2020, men vi har i tillegg sett mange høgdepunkt innan forsking og utdanning. Her er nokre smakebitar på saker som har prega UiB denne spesielle våren.
Fra 1. juli 2020 skal vi bestille reisene hos Berg-Hansen
Alle ansatte/studenter må ha ny parkeringstillatelse fra 1. juli for å kunne parkere på universitetets frie parkeringsplasser inkl. EL-bil plasser og HC-plasser.
Alle undervisarar ved UiB er invitert til å svare på ei undersøking om konsekvensar av stenging av universitetet våren 2020.

Sider