Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

UiB skal være et trygt sted å være for ansatte, studenter og besøkende. Et nytt system for å si fra, forbedrede internrutiner for håndtering av innmeldte saker vil være klart til studiestart.
På årets Bergen Summer Research School ble det laget 17 policy briefs av mer enn 100 entusiastiske deltakere som del av et samarbeid mellom de to UiB-foretakene PhD for Innovation og SDG Bergen Science Advice.
Her følger informasjon om endrede rutiner for post, transport og materiell, og campusbussen for sommeren 2021.
I 2018 ble Universitetet i Bergen utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet, i tre år. Nå har FN kunngjort at UiB får tre nye år i denne rollen.
SDG Bergen Policy Brief-serien er en ny kommunikasjonskanal for å bringe viktig forskning til politikere. Målet er at det skal fattes bedre avgjørelser tuftet på vitenskapelige råd.
Rektor oppfordrer fagmiljøene til å delta på EUs oppstartsarrangementer for det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet i juni og juli.
SDG Bergen Science Advice har gitt innspill til den nasjonale Bærekraftsplanen for Norge. Innspillene er inspirert av Universitetet i Bergens langvarige vitenskapelige rådgivning mot FN-systemet og målrettede arbeid med 2030-agendaen.
Jan Erik Askildsen får fornya tillit som dekan ved SV-fakultetet etter ein spanande valkamp. – Eg er veldig glad for å kunne halde fram med å styrke samfunnsfaga si rolle ved UiB, seier han.
Partene i statsoppgjøret er enige om årets lønnsoppgjør – over et halvt døgn på overtid. Streiken er dermed avverget, skriver NTB.
SDG Bergen ble registrert som SDG Action i januar 2018 med sluttdato 1. august 2021. Nå er denne SDG Action blitt fullført tre måneder foran skjema.
SDG Bergen sparket i gang FNs havforskningstiår med en 100 dagers serie på Twitter for å vise interessante eksempler på havforskning og hvordan akademia kan bidra med vitenskapelige råd til beslutningstakere.
Se sendingen med professor Anders Johansens jubileumsforedrag om UiBs historie.
Rektor Margareth Hagen er en av 58 universitetsledere fra hele verden som har signert en felles uttalelse der Universitetet i Bergen bekrefter sitt engasjement for FNs 2030-agenda og å styrke globalt samarbeid for å oppnå denne.
“Science is not negotiable, but it can be ignored,” said Professor Edvard Hviding in a debate on transboundary institutions at the S4D4C final networking meeting.
Rektorkandidatene Oddrun Samdal og Margareth Hagen stilte med sine team til valgmøte på SV-fakultetet. Se opptak av møtet her.
Norges forskningsråd har tildelt én million kroner til etableringen av Norway-EU Science Diplomacy Network for å fremme vitenskapsdiplomatisk arbeid mellom Norge og EU. Dette er første gang SDG Bergen er partner i et prosjekt støttet av Forskningsrådet.
Universitetet i Bergen er den første institusjonen i Norge og det første universitetet i verden som slutter seg til EU-kommisjonens globale koalisjon United for Biodiversity.
Artikkelen «kohort» blant de mest leste i Store Norske Leksikon i pandemiåret i fjor. Bak står UiB-professor Sigmund Grønmo. Også jussprofessor Eirik Holmøyviks artikkel om koronaloven er en vinner.

Sider