Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.
Tor Asmund Godal som har vært ansatt som kommunikasjonsdirektør ved UiB siden 2018, har valgt å si opp sin stilling til fordel for jobb som nyhetsredaktør for Bergensavisen.
Universitetsstyret diskuterte hvorvidt alle ansatte er forpliktet til å benytte reisebyråavtalen til bestilling av tjenestereiser.
Bærekraftskollegiet er et nytt initiativ som skal bringe kritisk tenkning rundt bærekraftsmålene inn i undervisningen ved Universitetet i Bergen (UiB). De skal møtes én gang i måneden.
På høyden er relansert som intern kanal for nyheter, meldinger og debatt for studenter og ansatte.
Kolleger ved Eiendomsavdelingen har skrevet en siste hilsen.
Korona er eit naturleg stikkord for vårsemesteret 2020, men vi har i tillegg sett mange høgdepunkt innan forsking og utdanning. Her er nokre smakebitar på saker som har prega UiB denne spesielle våren.
Fra 1. juli 2020 skal vi bestille reisene hos Berg-Hansen
Alle undervisarar ved UiB er invitert til å svare på ei undersøking om konsekvensar av stenging av universitetet våren 2020.
Havforskning står sentralt i Universitetet i Bergens vitenskapsdiplomatiske arbeid. Ved å sammenstille de 17 bærekraftsmålene i 2030 Agendaen har universitetet og våre partnere tilbudt forskningsbasert kunnskap for global bærekraft til beslutningstakere.
Emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies i bachelorprogrammet i europastudier har fått Studiekvalitetsprisen 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Som første emne i Norge oppnådde det status som Jean Monnet Academic Module.
Kjartan Nesset etterfølger Even Berge som direktør for Eiendomsavdelingen ved UiB.
Even Berge slutter som eiendomsdirektør ved UiB til høsten, og er stolt over å ha ledet en avdeling som har løftet kvaliteten på UiBs bygg.
Grethe Unstads kunst inntar en markant plass ved inngangspartiet på det nye Alrek-bygget i Årstadveien 17. Her forteller hun om bakgrunn for valg av glassfasaden.
Alle fire søknader fra UiB om midler til nettbasert utdanning for arbeidsledige og permitterte har fått tildelt midler, til sammen over 2,3 millioner kroner. Nye søknadsrunder med frist 5. og 15. juni.
I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fire artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.
UiB er tildelt 4,9 millioner kroner gjennom det globale mobilitetsprogrammet Erasmus+.

Sider