Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

På høyden er relansert som intern kanal for nyheter, meldinger og debatt for studenter og ansatte.
Kolleger ved Eiendomsavdelingen har skrevet en siste hilsen.
Korona er eit naturleg stikkord for vårsemesteret 2020, men vi har i tillegg sett mange høgdepunkt innan forsking og utdanning. Her er nokre smakebitar på saker som har prega UiB denne spesielle våren.
Fra 1. juli 2020 skal vi bestille reisene hos Berg-Hansen
Alle undervisarar ved UiB er invitert til å svare på ei undersøking om konsekvensar av stenging av universitetet våren 2020.
Havforskning står sentralt i Universitetet i Bergens vitenskapsdiplomatiske arbeid. Ved å sammenstille de 17 bærekraftsmålene i 2030 Agendaen har universitetet og våre partnere tilbudt forskningsbasert kunnskap for global bærekraft til beslutningstakere.
Emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies i bachelorprogrammet i europastudier har fått Studiekvalitetsprisen 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Som første emne i Norge oppnådde det status som Jean Monnet Academic Module.
Kjartan Nesset etterfølger Even Berge som direktør for Eiendomsavdelingen ved UiB.
Even Berge slutter som eiendomsdirektør ved UiB til høsten, og er stolt over å ha ledet en avdeling som har løftet kvaliteten på UiBs bygg.
Grethe Unstads kunst inntar en markant plass ved inngangspartiet på det nye Alrek-bygget i Årstadveien 17. Her forteller hun om bakgrunn for valg av glassfasaden.
Alle fire søknader fra UiB om midler til nettbasert utdanning for arbeidsledige og permitterte har fått tildelt midler, til sammen over 2,3 millioner kroner. Nye søknadsrunder med frist 5. og 15. juni.
I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fire artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.
UiB er tildelt 4,9 millioner kroner gjennom det globale mobilitetsprogrammet Erasmus+.
Utdatert innhold er støy i søkeresultater, gjør systemet tungt å drifte og vedlikeholde og gir generelt en dårlig brukeropplevelse.
Universitetet I Bergen er i rute med å levere som lovet på SDG Action 28818 til FN og har nå oppdatert med flere leveringer som del av sitt engasjement med 2030 Agendaen.
Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme bygger på mangeårig samarbeid mellom to universiteter som begge er orientert mot hav- og klimaforskning, og bygger videre på et tidligere samarbeid inngått på FNs første havkonferanse.
Mandag 27. april åpnes det for tilgang til laboratorier og annen forskningsinfrastruktur for dem som er avhengig av tilgang for å sluttføre sitt arbeid i løpet av 2020.

Sider