Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Flere tidligere undersøkelser har vist at mange av studentene sliter med ensomhet og depresjon. Hvordan går det nå, når campus er korona-stengt?
Universitetet i Bergen har tatt initiativ til en europeisk kampanje for å påvirke EUs neste budsjett, gjennom underskriftskampanje og et åpent brev til Europas ledere.
Universitetet i Bergen reduserer antallet parkeringsplasser for ansatte og studenter med 130 plasser fra 1. juli.
Professor Vigdis Broch-Due er utpekt av Uddannelses- og Forskningsministeriet som nytt medlem av Danmarks Grundforskningsfond (DG). Hun inntrådte i DG's styre per 1. januar 2020 etter innstilling av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Ta vare på deg selv og andre, en hilsen fra Universitetets hovedverneombud.
IT-direktør Tore Burheim sier at studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen skal være trygge på at vi ved UiB har full oppmerksomhet på sikkerheten i programvaren vi bruker.
Universitetsledelsen ved UiB har i samråd med fakultetene besluttet å videreføre digitial undervisning og vurdering (eksamen) for resten av vårsemesteret.
Allmenne smittevernråd til virksomhetskritisk personell ved UiB.
Blant miljøene som skal søke status som Senter for fremragende forskning (SFF-IV) er over halvparten av senterlederne fra Universitetet i Bergen kvinner.
Her finner du informasjon om hvilke følger koronautbruddet får for deg som student ved UiB.
Har du spørsmål om hvilke følger koronautbruddet vil få for deg som arbeider ved UiB? Her vil du finne svar på aktuelle spørsmål.
Universitetet i Bergen stenges for ansatte og studenter.
Universitetet og NAV har inngått en gjensidig avtale om kompetanseutvikling, samarbeid om arbeidsrelevans og forskning og utvikling.
Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.
- Det nye namnet NREC (Norwegian Research and Education Cloud) klargjer i større grad kva dette er; ei skyteneste for forsking og utdanning, basert i Noreg, seier Anders Vaage, som er teknikar på IT-avdelinga ved UiB.
I en unik workshop under SDG Conference Bergen presenterte flere ledende internasjonale forskere sine visjoner for bedre vitenskapelig rådgivning for å styrke politiske avgjørelser.
Viserektor Robert Bjerknes ga Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) en nyttig oppdatering på universitetets arbeid med kunnskapsklyngene og innovasjon på årets første Forskningslunsj.
SDG Bergen Policy Briefs-serien ble presentert for forskere samlet til en workshop om vitenskapsdiplomati under Bærekraftskonferansen i Bergen.

Sider