Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.
Jussforsker Sofie Høgestøl er mest kjent for sin kunnskap om amerikansk politikk. Men hun er minst like opptatt av bærekraftsmålene og gleder seg til å være moderator på den fjerde bærekraftskonferansen i Bergen.
25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet. 
– Det er utrolig viktig at vi nå får en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og det er naturlig at akademia spiller en nøkkelrolle for å bidra med forskningsbasert kunnskap og kritisk diskusjon rundt målene, sier viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen.
For tredje gang arrangerer UiB, Unit og DIKU nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning. Om lag 350 har meldt seg på konferansen 4.- og 5. november, som i år blir heldigital.
Professor Lars Nyre tok i dag mot 5 millioner kroner fra DIKU for å videreutvikle innovasjonspedagogikk for medieutdanninger.
Universitetet i Bergen og samarbeidspartnere ryddet fire tonn plast under årets plastdugnad. Til sammenligning veide plasten i magen til Plasthvalen 1,5 kilo.
Professor Ragnhild Muriaas ved Universitetet i Bergen starta yrkeskarrieren som DJ. No undersøkjer ho kva strengar som må spelast på for å setje fotavtrykk i politikken.
Etter ein svært spennande finale vann Tora Söderström Gaden ved GAMUT Forsker Grand Prix. Ho forskar på musikkterapi for premature og formidla korleis dei og foreldra kan få det betre med musikkterapi.
Styret ved UiB har ansatt Robert Rastad som ny universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen. Rastad kommer fra stillingen som kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Bergen kommune.
Årets publiseringskvoter i "Publiser og les"-avtalene med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Springer er snart brukt opp. Åpen publisering gjennom disse avtalene vil derfor stoppe når kvotene er nådd for 2020. Nye kvoter gjøres tilgjengelig fra og med 1.1.2021.
Arqus lyser ut midler rettet mot masterstudenter, yngre forskere, øvrig vitenskapelig ansatte og forskningsgrupper. Opphold kan variere fra tre dager til tre måneder og kan gjennomføres frem til september 2022. Frist for å søke til på utlysningene er 31. oktober.
Fra midten av september relanseres På Høyden som UiBs nye internkommunikasjonskanal.
UiB lanserer kompetanseutviklingstilbudet «HR-skolen» for HR-medarbeidere.
Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.
Tor Asmund Godal som har vært ansatt som kommunikasjonsdirektør ved UiB siden 2018, har valgt å si opp sin stilling til fordel for jobb som nyhetsredaktør for Bergensavisen.
Universitetsstyret diskuterte hvorvidt alle ansatte er forpliktet til å benytte reisebyråavtalen til bestilling av tjenestereiser.

Sider