Hjem

Forskningsetikk

Hovedinnhold

Person peker på tavle

Forskningsetikk er verdier, prinsipper, normer og institusjonelle ordninger, som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet.

Nyhet
Bilde av Benedicte

Redelighet er grunnleggende for tillit

Å sikre redelighet i forskning er viktigere enn noen gang. Ved Universitetet i Bergen styrker vi nå vårt forebyggende arbeid, og vi er spesielt opptatt av de ferske forskerne.

PhD-kurs
Bilde av bygg på HF-fakultetet med tre i front

VITHF905 - Vitskapsteori og etikk

VITHF905 gir Ph.D.-kandidatar innføring i forskingsetikk og viktige område innan vitskapsteori, med vekt på humaniora og forholdet mellom forsking og samfunn

Kompetanseutvikling
illustrasjon ledelse

Instituttlederprogrammet

Instituttlederprogrammet er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for institutt- og senterledere knyttet til UiB. Programmet består av tre ulike tilbud.

MNF990
Realfagbygget

MNF990 - Vitenskapsteori og etikk ved MN-fakultetet

Kurset i vitenskapsteori og etikk i ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er en obligatorisk del av forskerutdanningen og gir 5 studiepoeng/ETCS.