Hjem

Forskningsetikk

Hovedinnhold

Person peker på tavle

Forskningsetikk er verdier, prinsipper, normer og institusjonelle ordninger, som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet.

Nyhet
Mann plukker ned en bok fra bokhyllen

Styrker kunnskapen om forskningsetikk på UiB

Forskningsetikk ved UIB skal styrkes blant annet gjennom bedre opplæring og enklere måter melde fra om mistanke om uredelighet.

Nyhet
Bilde av Benedicte

Redelighet er grunnleggende for tillit

Å sikre redelighet i forskning er viktigere enn noen gang. Ved Universitetet i Bergen styrker vi nå vårt forebyggende arbeid, og vi er spesielt opptatt av de ferske forskerne.

Kompetanseutvikling
illustrasjon ledelse

Instituttlederprogrammet

Instituttlederprogrammet er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for institutt- og senterledere knyttet til UiB. Programmet består av tre ulike tilbud.

PhD-kurs
Bilde av bygg på HF-fakultetet med tre i front

VITHF905 - Vitskapsteori og etikk

VITHF905 gir Ph.D.-kandidatar innføring i forskingsetikk og viktige område innan vitskapsteori, med vekt på humaniora og forholdet mellom forsking og samfunn