Hjem
UiB FRAM
Delprosjektet «FRAMtid»

Digital oppmøteregistrering

Gjennom «FRAMtid»-prosjektet tester to fagmiljøer ut å bruke strekkodeleser til oppmøteregistrering. Erfaringene så langt er at det kan være en effektiv og tidsbesparende løsning for emner med relativt store studentgrupper og obligatorisk oppmøte.

Bilde av en håndholdt strekkodeleser
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

På en del emner ved UiB er det obligatorisk oppmøte. To av pilotinstituttene i delprosjektet «FRAMtid» har testet ut å bruke en enkel strekkodeleser til registrere oppmøte i slike emner. Begge ønsker å fortsette å bruke dette.

Jeg har inntrykk av at strekkodeleseren i det store og hele har fungert veldig bra!

Det sier Helga Mannsåker, som er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE). Våren 2023 har hun og en del av kollegaene hennes testet ut en strekkodeleser til å registrere oppmøte på undervisningen i emnet Moderne norsk (NOSPAN101).

Også arkeologimiljøet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har testet ut en slik løsning, men i mer begrenset omfang. Høsten 2023 skal de prøve det ut for to av emnene deres med relativt store studentgrupper, hvor fagmiljøet tror en slik løsning vil være bedre egnet.

Hvordan fungerer det?

Underviserne har fått en enkel og rimelig strekkodeleser som brukes til å scanne strekkodene som finnes på baksiden av studentene sine fysiske studentkort eller digitalt i studentbevisappen.

Strekkodeleseren er håndholdt og kobles til USB-inngangen i en PC eller et nettbrett. Hvis strekkodeleseren skal kobles til en Mac, trenger du normalt en USB-adapter (overgang fra USB til USB-C).

Studentene kan scanne strekkoden selv, for eksempel i begynnelsen av undervisningsøkten.

Når det er riktig satt opp i Fagpersonweb, registreres oppmøte automatisk. Da slipper underviser å registrere hver enkelt student manuelt eller føre lister som siden registreres i Fagpersonweb av underviser eller studieadministrasjonen.

Ifølge Mannsåker er dette enkelt og brukervennlig:

Strekkodeleseren er superenkel å bruke – det er bare å plugge den i USB-en på PC-en og sette opp Fagpersonweb for automatisk registrering, noe som også er svært intuitivt.

Erfaringene så langt

Fagmiljøet i arkeologi prøvde først en strekkodeleser som ikke kunne lese strekkoder på mobil, det vil si strekkoden i studentbevisappen. Det fungerte dårlig, siden mange av studentene ikke har med seg de fysiske studentkortene. Nå er det kjøpt inn en variant som kan lese strekkoder på mobil. Denne skal de teste ut på undervisningen i to emner til høsten. 

Helga Mannsåker og hennes kollegaer ved LLE har ikke hatt de samme utfordringene med strekkodelesere som ikke takler strekkoder på mobil. Underviserne har opplevd et par ganger at strekkodeleseren ikke registrerer alle ved første forsøk. Men da studentene prøvde på nytt, gikk det greit. Derfor er det viktig å dobbeltsjekke at alle er blitt registrert ved å sammenligne registreringen i Fagpersonweb med antall oppmøtte studenter.

Noen av underviserne har brukt et nettbrett som base for strekkodeleseren, men det er visstnok litt tungvint. Andre har plugget strekkodeleseren rett inn i USB-inngangen til PC-en, slik at studentene kommer frem til kateteret og registrerer seg der.

Mannsåker sier at erfaringene så langt er positive:

Vi ser for oss å bruke strekkodeleseren fremover og vil varmt anbefale det til andre som har relativt store studentgrupper og obligatorisk oppmøte.

Fagmiljøet ved LLE har dette semesteret prøvd leseren på oppgaveseminar der de ikke bruker lerretet så mye. Men Mannsåker ser for seg at ved forelesninger kan man la dem som kommer for sent, registrere seg i pausen med avslått prosjektor, slik at registreringen ikke blir «kringkastet» i rommet.