Hjem
Institutt for fremmedspråk

Medlemar i Forskings- og forskerutdanningsutvalet

Oversikt over medlemar i Forskings- og forskarutdanningsutvalet frå H-2018.

Oversikt over medlemar i forskings- og forskarutdanningsutvalet:

Leiar: Åsta Haukås

For forskargruppene:


For språkdisiplinane:

       Vara: Dagmar Haumann og Shouhui Zhao

 

For litteratur- og kulturdisiplinane:

 

For fagdidaktikkdisiplinane:

For gruppe B: