Hjem
Bergen biomedisinske forskerskole
Forskerkurs

Forskerkurs ved Institutt for biomedisin

En oversikt over aktiviteter i regi av Bergen Biomedisinske Forskerskole

Hovedinnhold

Introduksjonsseminar for nye stipendiater:
Et kort veiledningsseminar for alle nye stipendiater, inklusive omvisninger ved instituttets teknologiplatformer MIC og PROBE.

Early Stage Researcher Seminar:
En månedlig møteplass for stipendiater og postdoktorer, der en student presenterer sitt arbeid, fulgt av lette samtaler med lunsj. Dette er helt uformelt, og kvalifiserer ikke for poeng ved PhD-programmet. Seminarer vil bli annonsert på instituttets nettside, per epost, og på informasjonskjermene.

Meet-the-speaker lunch:
To eller tre ganger per semester inviteres doktorgradskandidater til et uformelt lunsjmøte med en internasjonal gjesteforedragsholder fra BBB-seminar-serien. Her får du sjansen til å bli kjent med inspirerende personligheter, snakke vitenskap eller få karrieretips. Aktuelle arrangement vil bli annonsert på nettsidene og internt.

Midtveisevaluering:
MEIBM900 - Obligatorisk evaluering av fremskritt, ved bruk av skjema, vitenskapelig presentasjon, og samtaler. Gjennomføres individuelt, innen 2/3 av PhD perioden. Gir 1 ECTS for opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet.

Universitetsemner i regi av BBRS på 900-nivå:
BMED903 - Molekylære teknikkar for å klone og uttrykke eukaryote protein (vår)
BMED904 - Matrix biologi (vår, annethvert år)