Hjem
Bergen biomedisinske forskerskole
Forskerkurs

Forskerkurs ved Institutt for biomedisin

En oversikt over aktiviteter i regi av Bergen biomedisinske forskerskole

Hovedinnhold

Introduksjonsseminar for nye stipendiater
Et kort veiledningsseminar for alle nye stipendiater, inklusive omvisninger ved instituttets teknologiplatformer MIC, PROBE og BiSS.

Early stage researcher seminar
BMED908 - Månedlig møteplass for stipendiater og postdoktorer, der en student presenterer sitt arbeid, fulgt av lette samtaler med lunsj.

Midtveisevaluering
MEIBM900 - Obligatorisk evaluering av framdrift, ved bruk av skjema, vitenskapelig presentasjon og samtaler. Gjennomføres individuelt, innen 2/3 av PhD perioden. Gir 1 ECTS for opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet.

Meet-the-speaker lunsj
To eller tre ganger per semester inviteres doktorgradskandidater til et uformelt lunsjmøte med en internasjonal gjesteforedragsholder fra BBB Seminars-serien. Her får du sjansen til å bli kjent med inspirerende personligheter, snakke vitenskap eller få karrieretips. Aktuelle arrangement vil bli annonsert på nettsidene og internt.

Universitetsemner i regi av BBRS på 900-nivå
BMED903 - Molekylære teknikkar for å klone og uttrykke eukaryote protein (vår)
BMED904 - Matrix biologi (vår, annethvert år)