Hjem

Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ICT Research School

Forskning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi baner vei for nye applikasjoner på mange områder; både direkte gjennom utvikling av mer effektiv og mer pålitelig beregningsteknologi, bedre brukergrensesnitt og bedre og sikrere kommunikasjonsteknikker, og indirekte ved å forsyne andre vitenskapelige disipliner med bedre verktøy. (bilde: colourbox.com/Petr Malyshev/Dizanna/5859/Phaigraphic/Nmedia/2512/Kiyoshi Takahese Segundo/Nmedia)

Årlig Samling
Solstrand
okt 31

IKT-forskerskole: Årlig samling 2019

Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.