Hjem

Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ICT

Research School in Information and Communication Technology

Forskning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi baner vei for nye applikasjoner på mange områder; både direkte gjennom utvikling av mer effektiv og mer pålitelig beregningsteknologi, bedre brukergrensesnitt og bedre og sikrere kommunikasjonsteknikker, og indirekte ved å forsyne andre vitenskapelige disipliner med bedre verktøy.