Hjem

Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Hovedinnhold

ICT Research School

Vi lever i en tid preget av digitalisering, og både Norge og resten av verden trenger IKT-spesialister med forskningskompetanse på høyt nivå.

Ved Institutt for informatikk har ph.d.-kandidatene muligheten til å spesialisere seg i en av syv forskningsretninger: algoritmer, bioinformatikk, maskinlæring, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering. Kandidatene blir aktivt integrert i en forskningsgruppe og tatt opp i forskerskolen. Forskerskolen i IKT er et sted der alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program kommer sammen, utveksler erfaringer, lærer nye ferdigheter, blir utsatt for nye ideer og får karriereråd, uavhengig av deres bakgrunn og hvilken forskningsgrupper de tilhører.

Tidligere ble en doktorgrad ansett som begynnelsen på en forskningskarriere, men i dag får faktisk mer enn 90% av ph.d.-kandidatene innen informatikkfeltet jobb i selskaper utenfor (ren) akademia, spesielt innen energi- og finanssektoren, og uavhengig av hvilket tema de har fokusert på i løpet av doktorgradsstudiene. Personer med en doktorgrad i informatikk er høyt verdsatt og ettertraktet på flere områder og på tvers av sektorer. Ph.d.-kandidatene våre blir tilbudt jobber lenge før disputasen, både av akademiske institusjoner i inn- og utlandet og av store selskaper i Norge.

(© bilde*)

Kurs
finansieringskilder informatikk
okt 04

Introduksjon i søknadsskriving

Receiving a research grant is an important career-boost. A grant can provide funding to extend your network, obtain new skills, exchange knowledge during research stays abroad, conduct break-through research and more. A successful grant is a sign of creative and innovative thinking and indicates...

Årlig Samling
Flåmdalen
okt 07

IKT-forskerskole: Årlig samling 2021

Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.

Nyhet
text markwe reseearch

Utvikle din karriere og dine akademiske ferdigheter

Vil du lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du ta online-kurs som tilbys av Nature, få innsikt gjennom PhD on Track eller bestille kurs.

Informatikk - ph.d.
Pål Drange

Næringslivet trenger kloke hoder fra UiB

En doktorgrad fra Institutt for informatikk gav Pål Grønås Drange stilling i Equinor. Etter to år har han avansert fra utvikler til fagleder. Det kan han takke doktorgraden for, mener han.

*copyright hovedbilde: colourbox.com / Petr Malyshev / Dizanna / 5859 / Phaigraphic / Nmedia / 2512 / Kiyoshi Takahese Segundo / Nmedia