Hjem

Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ICT Research School

Vi lever i en tid preget av digitalisering, og både Norge og resten av verden trenger IKT-spesialister med forskningskompetanse på høyt nivå.

Ved Institutt for informatikk har ph.d.-kandidatene muligheten til å spesialisere seg i en av syv forskningsretninger: algoritmer, bioinformatikk, maskinlæring, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering. Kandidatene blir aktivt integrert i en forskningsgruppe og tatt opp i forskerskolen. Forskerskolen i IKT er et sted der alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program kommer sammen, utveksler erfaringer, lærer nye ferdigheter, blir utsatt for nye ideer og får karriereråd, uavhengig av deres bakgrunn og hvilken forskningsgrupper de tilhører.

Tidligere ble en doktorgrad ansett som begynnelsen på en forskningskarriere, men i dag får faktisk mer enn 90% av ph.d.-kandidatene innen informatikkfeltet jobb i selskaper utenfor (ren) akademia, spesielt innen energi- og finanssektoren, og uavhengig av hvilket tema de har fokusert på i løpet av doktorgradsstudiene. Personer med en doktorgrad i informatikk er høyt verdsatt og ettertraktet på flere områder og på tvers av sektorer. Ph.d.-kandidatene våre blir tilbudt jobber lenge før disputasen, både av akademiske institusjoner i inn- og utlandet og av store selskaper i Norge.

(© bilde*)

Eksternfinansiering
finansieringskilder informatikk
feb 03

Dag 1 & 2: Introduksjon i søknadsskriving

Receiving a research grant is an important career-boost. A grant provides funding to conduct break-through research, thereby laying the foundation for scientific, economic, political, social, cultural and/or technological innovation. Furthermore, a successful grant shows that the applicant is...

Eksternfinansiering
finansieringskilder informatikk
mar 09

Dag 3 & 4: Introduksjon i søknadsskriving

Receiving a research grant is an important career-boost. A grant provides funding to conduct break-through research, thereby laying the foundation for scientific, economic, political, social, cultural and/or technological innovation. Furthermore, a successful grant shows that the applicant is...

Årlig Samling
Solstrand fjord view
okt 31

IKT-forskerskole: Årlig samling 2019

Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.

Informatikk - ph.d.
Pål Drange

Næringslivet trenger kloke hoder fra UiB

En doktorgrad fra Institutt for informatikk gav Pål Grønås Drange stilling i Equinor. Etter to år har han avansert fra utvikler til fagleder. Det kan han takke doktorgraden for, mener han.

*copyright hovedbilde: colourbox.com / Petr Malyshev / Dizanna / 5859 / Phaigraphic / Nmedia / 2512 / Kiyoshi Takahese Segundo / Nmedia