Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Hovedinnhold

Forskerskolens visjon er:

  • opprettholde et stimulerende lærings- og kunnskapsmiljø for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program
  • styrke samarbeidet mellom ph.d.-kandidater, forskere og forskningsgruppene for å bedre tilrettelegge for utveksling av ideer og kunnskap
  • koordinere kurs, seminarer, sommerskoler og gjesteforelesninger
  • fremme deltakelse i og samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskerskoler innen IKT-feltet
  • tilby opplæring i undervisning, skriving av vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, prosjektledelse, utforming av søknader, organisering av arrangementer, refereeing og andre akademiske aktiviteter
  • øke synligheten av ph.d.-kandidatenes vitenskapelige arbeid både nasjonalt og internasjonalt gjennom felles markedsføring, koordinering av tverrfaglige og tverrsektorielle søknader og forskerskolens nettside
  • tilby et forum for vitenskapelige diskusjoner og støtte ifm innovasjon, kommersialisering (i samarbeid med VIS) og karriereplanlegging
  • gi praktisk og administrativ hjelp