Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Nyhetsarkiv for Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Receiving a research grant is an important career-boost. A grant provides funding to conduct break-through research, thereby laying the foundation for scientific, economic, political, social, cultural and/or technological innovation. Furthermore, a successful grant shows that the applicant is capable of creative and innovative thinking and is willing to lead novel research endeavors.
Receiving a research grant is an important career-boost. A grant provides funding to conduct break-through research, thereby laying the foundation for scientific, economic, political, social, cultural and/or technological innovation. Furthermore, a successful grant shows that the applicant is capable of creative and innovative thinking and is willing to lead novel research endeavors.
Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.
Forskerutdanningen ved Institutt for informatikk er organisert under Forskerskolen i IKT. Hvert år drar forskerskolen på seminar der deltagerne får øve seg i presentasjonsteknikker og får vite om hverandres forskning.

Sider