Hjem
Den Nordiske Forskerskolen for Utdanningsforskning

Hvordan bli medlem av WNGER II

Hovedinnhold

Alle doktorgradskandidater ved både verts- og partnerinstitusjonene kan bli medlem av Den Nordiske forskerskolen for utdanningsforskning (tidligere WNGER II). Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets- og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse- og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Hvis du som stipendiat eller PhD-veileder er interessert i å bli medlem av WNGER II, trykk her for påmelding eller send gjerne en e-post til:

Førsteamanuensis II Fredrik Mørk Røkenes:  fredrik.rokenes@ntnu.no & fredrik.rokenes@uib.no (vennligst bruk begge e-poster)

Hvis din institusjon har spørsmål angående å bli medlemsinstitusjon i WNGER II, vennligst kontakt:

Forskerskoleleder professor Rune Johan Krumsvik: Rune.Johan.Krumsvik@uib.no

Administrasjon: Kåre Helleve, Fredrik Mørk Røkenes, Marius Ole Johansen

Forskerskoleansvar: Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk

Christies gate 13, 5020 BERGEN, Telefon: +47 55 58 81 49