Hjem
Den Nordiske Forskerskolen for Utdanningsforskning

Fullstendig kurskatalog

Oversikt over hvilke kurs som går 2024 samt registrering finnes i kurskalenderen

Hovedinnhold

WNGERII900 - Introduction to literature review on PhD-level

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB og førsteamanuensis Fredrik M. Røkenes, NTNU/UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII900(1) - Critical and practice-oriented educational research

v/førsteamanuensis Geert Thyssen, HVL (1 eller 2 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII901 - Writing the synopsis in a doctoral thesis within educational sciences

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII902 - Forskningsetikk

v/emerita Marit Ulvik og professor Vegard Kvam, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII903 - Mixed method research

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII904 - Introduction to meta analysis

v/professor Kjetil Høydal, HiVolda, professor Rune J. Krumsvik, UiB, og førsteamanuensis Øystein O. Skaar, UiB/INN (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII905 - Analyses, ethics and reflexivity in qualitative research

v/førsteamanuensis Gunn E. Søreide, professor Astrid Tolo, professor Line T. Hilt og førsteamanuensis Anne Homme, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII906 - Academic writing: How to write scientific articles within educational research

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII907 - The use of theory within educational research

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII908 - Qualitative research with NVivo

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII909 - Qualitative case study research

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII910 - Evidensbasert praksis og profesjonsutøving – kritiske perspektiv

v/professor Lars P. S. Torjussen og professor Henrik Berg, UiB (2 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII911 - Kvalitativ metasyntese for doktorgradskandidater og doktorgradsveiledere

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII912 - Introduction to systematic review on PhD-level

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII913 - Educational leadership in the face of global threats

v/professor Florian Kiuppis, førsteamanuensis Eivind Larsen og førsteamanuensis Inga Støren, NLA (1 eller 2 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII914 - Governance and policy in education: Analytical approaches and frameworks

v/førsteamanuensis Helene M. K. Eide, UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII915 - Inclusion and diversity: Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level

v/professor Frédérique B. Børhaug, VID & professor Solveig M. Reindal, NLA (1 eller 2 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII916 - Contested identities in displacement Dilemmas for global refugee education

v/professor Tomasz Szkudlarek, førsteamanuensis Inga Støren og førsteamanuensis Wills Kalisha, NLA (1 eller 2 studiepoeng), emneinformasjon

WNGERII917 - Qualitative research: An introduction

v/førsteamanuensis Fredrik M. Røkenes, NTNU/UiB (1 eller 3 studiepoeng), emneinformasjon

IPED921 - Literature review at PhD-level

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (3 studiepoeng), emneinformasjon

Doctoral supervision program

v/professor Rune J. Krumsvik, UiB og senior researcher Gitte Wichmann-Hansen, Aarhus University (2 studiepoeng), emneinformasjon