Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

En lokalitet som et matsystem

Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.

Hovedinnhold

Jeg har blant annet vært med på å ta opp og sløye 3 tonn torsk og jakte sel og hval, og har kanskje bidratt til matsikkerheten i mitt eget hushold i Aasiaat!

Grønlandsk mat er for grønlendere forbundet med kjøtt fra pattedyr, og er noe som har en viktig sosial, kulturell og tradisjonell betydning for lokale i Aasiaat. Likevel er tilgangen og omfanget av denne maten begrenset, både i form av pris og fysisk tilgang.

Kartlegging av matsikkerhet

Det antas at matsystemer på Grønland er relativt sikre, men at klimatiske, økonomiske og kulturelle prosesser i større grad påvirker matsikkerhet blant grønlendere i fremtiden. Fordelen med å plassere disse ulike prosessene i et systemteoretisk rammeverk er at det muliggjør en kartlegging av hvordan faktorer og aktiviteter på ulike skalanivå påvirker hverandre og nedfeller seg i en lokalitet, og dermed påvirker matsikkerhet.

Utgangspunktet var å se på hvordan et redusert sjøisdekke, som følge av varmere havstrømmer, påvirket størrelsen på sjøpattedyrpopulasjoner og dermed konsumet av dem. Foreløpig, etter to måneder i felt, antas det at det ikke er den primære årsaken. Jeg har blant annet identifisert en sammenheng mellom internasjonal etterspørsel etter bestemte grønlandske råvarer og en overgang der jegere blir fiskere, som den mest betydelige årsaken til at konsumet av grønlandsk mat blant lokale i Aasiaat er redusert.

Feltarbeid på Vest- Grønland

Du kan tenke langsiktig og spare penger ved å gjøre feltarbeid i nabogården, eller du kan gjøre som meg og dra til Grønland og gjøre deg fullstendig uønsket blant potensielle boliglångivere. Fordelen med geografi er at du har enorm stor frihet til å velge hvor du vil gjennomføre feltarbeidet.

Gjennom mitt feltarbeid fikk jeg bruke flere metodiske verktøy, som deltakende observasjon. Jeg har blant annet vært med på å ta opp og sløye 3 tonn torsk og jakte sel og hval, og har kanskje bidratt til matsikkerheten i mitt eget hushold i Aasiaat!

Veileder

Ragnhild Overå