Hjem
Institutt for geografi

Arealplanlegger i Bergen kommune

Hanne Dyrnes Nordø fullførte mastergraden i geografi i 2013 og arbeider i dag som arealplanlegger i Bergen kommune.

Hovedinnhold

Geografiutdanningen og samfunnsvitenskapen er svært nyttig i arealplanleggingen. Forholdet mellom sted, menneske, natur og samfunn - som er en kjerne i geografifaget - går på mange måter rett inn i jobben min.

Hvorfor studere geografi?

Jeg kom inn på geografistudiet gjennom "bakveien". Det vil si at jeg studerte Utviklingsstudier på bachelor, med spesialisering i geografi. Det var gjennom dette jeg lærte at geografifaget inneholder så mye mer enn byer i Belgia. Jeg oppdaget samfunnsgeografien. Jeg syntes det var spennende å lære om forholdet mellom det lokale og det globale, regional utvikling og om relasjonene mellom sted, samfunn og menneske. Derfor valgte jeg også å ta mastergraden i geografi.

De beste minner frå studietiden

Feltarbeidet er unikt for geografistudiet, og er en glimrende måte å lære faget på og samtidig som man blir godt kjent med medstudentene dine. Noen av de beste minnene mine fra studiene er uten tvil knyttet til feltarbeid.

Masteroppgaven

Jeg studerte entreprenørskap i en lokal kontekst i oppgaven min. Jeg tok utgangspunkt i Stryn, som i flere sammenhenger har blitt trukket fram som et kreativt bygdesenter i Sogn og Fjordane. Oppgaven undersøkte om det finnes stedspesifikke forklaringer på hvorfor et lokalsamfunn som objektivt sett har tilsynelatende få forutsetninger for et skapende og variert næringsliv likevel tilsynelatende har fått nettopp dette til.

Jobben som arealplanlegger

I dag arbeider jeg i plan- og bygningsavdelingen i Bergen kommune med private reguleringsplanforslag. Vi følger reguleringsplaner fra idéfasen til ferdig vedtatt plan. Mine arbeidsoppgaver er i korte trekk å gi faglige råd og veiledning til dem som utarbeider planforslaget, samt å skrive en innstilling til planforslaget som vil følge plansaken til politisk behandling.

Geografi og arbeidsrelevans

Geografiutdanningen og samfunnsvitenskapen er svært nyttig i arealplanleggingen. Forholdet mellom sted, menneske, natur og samfunn - som er en kjerne i geografifaget - går på mange måter rett inn i jobben min. Vi må hele tiden vekte disse forholdene opp mot hverandre, og gjøre en vurdering av hva som bør veie tyngst i den enkelte sak. Evnen til refleksjon, kritisk tenkning og gode skriftlig fremstilling er også egenskaper som gjør seg svært godt i jobben min.