Hjem
Institutt for geografi
ALUMNI

Forsker/ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning

Nina Bergan Holmelin tok bachelorgrad i utviklingsstudier med spesialisering i geografi og fullførte mastergraden i geografi i 2010. I dag er hun forsker/ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning.

Hovedinnhold

Geografiens teorier og tilnærminger er også svært godt egnet for å studere tilpasning til klimaendringer, som jo foregår lokalt, men i samspill med globale endringer.

Jeg begynte på utviklingsstudier fordi jeg var interessert i å lære mer om miljøproblemer, fattigdom, utvikling og muligheter for å gjøre verden til et bedre sted. Jeg ønsket å få tverrfaglig innsikt før jeg valgte spesialisering, så utviklingsstudier passet meg bra. I løpet av førsteåret ble jeg interessert i utviklings- og samfunssgeografien gjennom kurset GEO131, og jeg valgte da geografi som spesialisering. Jeg tok kurs i antropologi, samfunnsøkonomi, adm.org, sam.pol, sosiologi, og systemdynamikk i løpet av studietiden, jeg var på feltkurs i Estland og dro på utveksling til Peru. På masteren i geografi gjorde jeg feltarbeid i Nepal.

Både tverrfagligheten og fordypningen i geografi har jeg fått svært god nytte av i arbeidslivet.

Samholdet på geografistudiet

De gode vennene jeg fikk på geografi er fortsatt blant mine nære venner. Vi delte gleder, sorger og nerdehumor, vi dro på feltkurs sammen, satt på lesesalen og var på fest sammen. Samholdet på geografi var godt og særlig på masteren følte vi oss som en del av instituttet. Å gjøre sitt eget feltarbeid for mastergraden var krevende, men også ekstremt lærerikt og spennende.

Masteroppgave og feltarbeid i Nepal

Masteroppgaven min handlet om muligheter og begrensninger for tilpasning i landbruket i Nepal i møte med klimatisk usikkerhet. Jeg kartla et landbrukssystem i Mustang, som ligger i det nepalesiske høyfjellet, og analyserte tilpasningskapasitet ved hjelp at teorier om fleksibilitet i landbruket.

Himalayaprosjekt og matforskning ved CICERO

I dag er jeg forsker og ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning. Jeg arbeider hovedsaklig med en doktorgradsavhandling om landbruk og tilpasning til klimaendringer i Nepal som en del av et større Himalayaprosjekt vi har på CICERO, så mastergraden min var direkte relevant for jobben jeg gjør nå. Jeg fikk jobb på CICERO som forskningsassistent rett etter mastergraden og fikk siden stipendiatstillingen på Himalayaprosjektet.

I tillegg til doktorgraden arbeider jeg sammen med kolleger på en matforskningssatsing her på CICERO, der vi ser på klimagassutslipp fra matverdikjeden og muligheter for å redusere disse. Jeg driver med formidling i ulike fora som radio, aviser, vårt magasin Klima og gjennom forskjellige presentasjoner jeg blir invitert til å holde. Jeg holder også av og til gjesteforelesninger i geografi ved UiB.

Geografi og arbeidsrelevans

Utdanningen min er direkte relevant for jobben jeg gjør i dag. Gode metodekunnskaper og felterfaring er avgjørende for å kunne jobbe som forsker, og det var resultatene og tverrfagligheten fra studiene som gjorde at jeg fikk jobben på CICERO. Geografiens teorier og tilnærminger er også svært godt egnet for å studere tilpasning til klimaendringer, som jo foregår lokalt, men i samspill med globale endringer.

Råd til framtidige studenter

Geografi er et svært nyttig fag med stor relevans for arbeidslivet. Det finnes mange ulike retninger og temaer innenfor geografien som man kan velge ut fra interesse, og det å gjøre feltarbeid og som del av en mastergrad er en erfaring for livet. Dessuten er geografer stort sett alltid veldig hyggelige folk.