Hjem
Institutt for geografi
Alumni

Forlagsredaktør i Fagbokforlaget

Thomas Ingebrigtsen fullførte mastergraden i geografi i 2017 og tok praktisk pedagogisk utdanning (PPU) året etter. Så gikk han rett ut i jobb som forlagsredaktør i Fagbokforlaget.

Hovedinnhold

Geografi lar deg studere de store spørsmålene i vår tid uten at det blir for abstrakt. Migrasjon, klimaendringer, samfunnsplanlegging, ulikhet, biologisk mangfold, bærekraft ... Listen over aktuelle tema er uendelig!

Hvorfor valte du å studere geografi?

Det var i grunn helt tilfeldig. En venninne tipset meg om GEO131, og faget slukte meg rått. Jeg ville ha mer, og endte til slutt opp med å ha vært gjennom flere geografifag enn strengt nødvendig! Geografi lar deg studere de store spørsmålene i vår tid uten at det blir for abstrakt. Migrasjon, klimaendringer, samfunnsplanlegging, ulikhet, biologisk mangfold, bærekraft ... Listen over aktuelle tema er uendelig!

Hva er de beste minnene fra studietida?

Det må være tiden på mastersalen. Å være samlet i et skjebnefellesskap i to år var både utmattende og moro på en gang. All kudos til de ansatte som holder ut med halvt og helt paniske studenter i gangene år etter år! På tronen sammen med mastersalen kommer så klart alle gangene jeg har vært på feltarbeid! Det er så spennende å omsette det man leser til handling i den virkelige verden. Det er da man virkelig lærer!

Hva studerte du i masteroppgåva di?

Jeg studerte konsekvenser av fraflytting fra perifere områder i Sibir, Russland. Jeg har alltid interessert meg for menneskers bevegelse og hvordan det påvirker og former samfunnet. Fører fraflytting utelukkende til at bygder dør, eller kan de gjenværende tjene på at slektninger finner seg jobb i byen? Jeg snakket fra før russisk, så det å velge Russland som feltområde var også motivert ut fra en genuin interesse for landet og et ønske om å få bruke språket aktivt igjen.

Å dra på feltarbeid alene er en stor utfordring, men og en opplevelse jeg unner alle! Igjen: geografi er mest moro når teori møter praksis!

Hva arbeider du med i dag?

Jeg jobber i Fagbokforlaget som redaktør for samfunnsfag i Grunnskolen. Jobben går ut på å utvikle læremidler til skolen, både trykte og digitale. Jeg jobber i tett samarbeid med en stor og spennende redaksjonsgruppe med mange ulike kompetanser og med forfattere. Som redaktør har man hovedansvaret for et prosjekt fra oppstart til publisering. Det er en kreativ jobb med konseptutvikling og manusarbeid, og en administrativ stilling med mye koordinering og innhenting av personer til ulike roller, enten det er forfattere, konsulenter, illustratører, designere og mange flere.

Hvordan er geografiutdanningen relevant for deg i arbeidslivet?

Geografiutdanningen har vist seg veldig nyttig. Vi fra geografi er vant til å tenke og jobbe tverrfaglig, og med fagfornyelsen som står på trappene i norsk skole, blir tverrfaglighet enda viktigere enn før. Geografi er dessuten det faget færrest lærere har i fagkretsen, og det går ofte utover undervisningen. Da gjelder det å lage gode læremidler som tilrettelegger for god og relevant undervisning av blant annet geografi i skolen, men også vise hvorfor det er nyttig å tenke geografi når man jobber med andre fag. Jeg tok PPU etter geografi, så det å ha grunnleggende kunnskaper om didaktikk og pedagogikk er nok kanskje enda viktigere i en slik jobb.

Har du råd til de som studerer eller vurderer å studere geografi i dag?

Gjør det! Det er det perfekte studiet å starte universitetslivet med. Det sosiale miljøet er svært godt, og man blir tatt godt vare på av både medstudenter og ansatte. Det er kort vei til toppen, og man trenger aldri være redd for å slå av en faglig prat eller tulleprat med de ansatte. Dessuten er geografiske kunnskaper gull verdt, og gjerne kombinert med andre fag senere, vil du garantert ha mye å bidra med i arbeidslivet etterpå!

Steder blir aldri det samme igjen!