Hjem
Institutt for geografi
Disputas

Disputas: Anne Christine Lien

Anne Christine Lien forsvarer avhandlingen sin "Sovereignty through cartography" for dr.philos. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Sovereignty through cartography"

Opponenter:

  1. Professor of Humanities Roger Kain, University of London
  2. Researcher Charlotta Forss, Stockholm University

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Gidske Leknæs Andersen

Disputasleder

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Peter Andersen.

Åpent for alle interesserte.