Hjem
Institutt for geografi

Historie

Institutt for geografi er et institutt under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Frem til desember 2004 var instituttet et fellesinstitutt ved UiB og Norges Handelshøyskole (NHH).

Arild Holt Jensen

Hovedinnhold

Den første vitenskapelige stilling i geografi ved NHH ble opprettet i 1936 innen økonomisk geografi. Det ble imidlertid allerede i 1937 engasjert hjelpelærere til undervisning i naturgeografi. I begynnelsen av 1950-årene var det vokst frem et lite institutt med tre faste medarbeidere. I 1964 ble geografi etablert som eget fag ved UiB og i 1969 hadde fellesinstituttet en vitenskapelig stab på 13 personer.

Geografi i Bergen

 • 1936: Norges Handelshøyskole blir opprettet i Bergen. Faget geografi var med fra starten. Axel Sømme ble konstituert som dosent i handelsgeografi.
 • 1936-1963: Bergen Museum/Universitetet i Bergen og NHH samlokalisert på Høyden
 • 1948: Universitetet i Bergen ble åpnet
 • 1963: Samarbeidsavtale inngått mellom UiB og NHH om fellesinstitutt for geografi. Geografisk institutt skulle være lokalisert ved NHH.
 • 1963: NHH flytter til Breiviken
 • 1964: Tore Sund ble første professor i geografi ved UiB. Geografi ble oprettet som fag ved Universitetet i Bergen og de første studentene tatt opp.
 • 1969: Fellesinstituttet hadde en vitenskapelig stab på 13 personer
 • 1960-årene: Grunnfag, mellomfag og hovedfag ble etablert på universitetssiden
 • 1970: De to første avla avsluttende eksamen hovedfag i geografi og den første doktorgraden
 • 1973: Geografisk institutt flyttet inn i Paviljongen på NHH
 • 1992: Instituttet flyttet til lokaler i Merinospinneriet på NHH
 • 2004: Universitetsdelen av Institutt for geografi flyttes fra Norges Handelshøyskole til SV-bygget i Fosswinckelsgate