Hjem
Institutt for geografi
Studietilbud

Studere master i geografi

Institutt for geografi tilbyr masterprogram i geografi innenfor tre studieretninger. På denne siden finner du studieplaner for programmene, forslag til nye masterprosjekt fra aktuelle veiledere, presentasjoner av masterprosjekt fra studenter, oversikt over fullførte masterprosjekt og informasjon om søknadsprosess.

Masterprogram i geografi

Sindre Eikenes, Anna Emilie Hellan Krohn Hansen og Endre Snørteland forteller om masterprogrammet i geografi.

Hovedinnhold

En mastergrad får du ved å bygge på bachelorgraden med et toårig masterprogram. Masterprogrammene i geografi innebærer to år med videre studium innenfor valgt studieretning. Vi tar opp masterstudenter til tre program:

Studieretninger i masterprogrammet i geografi

Masterprogrammet i geoografi er organisert i tre studieretninger:

 • Samfunnsgeografi
 • Naturgeografi
 • Miljø- og landskapsgeografi

Studieløp

1. semester

Felles for alle retningene (20)

 • GEO308 Vitskapsteori og forskingsdesign for geografi
 • GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring

Ett teorikurs for din studieretning (10)

Miljø- og landskapsgeografi:

 • GEO328 Planlegging og samfunn
 • GEO330 Theories of Sustainable Land Use

Naturgeografi:

 • GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

Samfunnsgeografi:

 • GEO328 Planlegging og samfunn
 • GEO330 Theories of Sustainable Land Use

2. semester

Teori- og metodekurs for din studieretning (30)

Miljø- og landskapsgeografi:

Obligatorisk:

 • GEO306 Methods in Human Geography
 • GEO337 Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance

Valgfritt:

 • GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis
 • GEO317 Særemne i geografi
 • GEO324 Geographies of the Green Economy

Naturgeografi:

Obligatorisk:

 • GEO341 Mastergradsfeltkurs i naturgeografi

Valgfritt:

 • GEO317 Særemne i geografi
 • GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis
 • Emne på UNIS (Svalbard)
 • Emne på GEOV

Samfunnsgeografi:

Obligatorisk

 • GEO306 Methods in Human Geography

Valgfritt:

 • GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis
 • GEO317 Særemne i geografi
 • GEO324 Geographies of the Green Economy
 • GEO337 Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance

Feltarbeid

3. og 4. semester

 • GEO350 Masteroppgave i geografi
 • Veiledning
 • Innelveringsfrist 1. juni i 4. semester