Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Ole Reidar Vetaas som veileder

Professor Ole R. Vetaas veileder masteroppgaver i miljø- og landskapsgeografi med feltarbeid i Norge eller Nepal.

Bilde fra Nepal
Foto/ill.:
Ole Reidar Vetaas

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

Jeg er interessert i globale miljøproblemer som klimaendring, introduserte arter og trusselen mot biodiversiteten. Det dagsaktuelle tema nå er bærekraftig forvaltning av natur- og kultur-landskapet. 

Jeg er generelt interessert i forskning basert på geografiske feltdata i kombinasjon med økologiske data fra digitale arkiver. Jeg har veiledet mange norske og nepalske masterprosjekter om skog og skoggrenser i relasjon til klimaendring og arealbruksendring.  I Norge har jeg satt søkelys på problemet med innførte trær og busker og deres effekt på biodiversiteten og frukttrær. Den globaliserte økologien skaper nye biogeografiske utfordringer: til eksempel, Pærebrann fra USA spres via Kinesisk Mispel-busker og kan totalskade fruktdyrkingen i Hardanger.

Forslag til masteroppgaver

1.  Fruktdyrking i Hardanger: truet av introduserte arter

Kan spredning av kinesiske mispel-busker på Vestlandet føre til at Pærebrann vil ødelegge fruktdyrkingen i Hardanger? Mispel busker eller ‘cotoneaster’ er helt vanlig i norske hager og offentlige eiendommer. Disse buskene sprer seg i norsk natur og innover våre flotte fjordlandskap. Mispel i seg sjøl er ikke farlig, men den er hjem for en farlig amerikansk bakterie (Pære brann) som angriper trær og busker i rosefamile. Mispel og alle frukttrær tilhører rose-familien og er derfor veldig sårbar for angrep. 

Knyttet til et pilot-prosjekt på Bulkmislpe sin spreding i Hardagerfjorden.

Feltarbeid 4 -6 uker i Hardanger.

Analyse av digitale data er også meget viktig for oppgaver i dette prosjektet

2.  Har plantene som liker oceanisk klima vandret lengre inn i fjordenen vår på grunn av klimaendring?

Klimaendrings scenarioer indikerer at vinteren blir mildere og våtere som betyr et mer oceanisk klima

Vi kan bruke gode økologiske utbredelse data for å sjekke om de oceaniske artene har vandret lengre innover i fjordlandkapet på grunn av klimaendringene.Knyttet til et pilot-prosjekt på mislpe sin spreding i Hardangerfjorden.

Feltarbeid 4 -6 uker i Hardanger.

Analyse av digitale data er også meget viktig for oppgaver i dette prosjektet

3. Har den globale oppvarmingen ført til at trær har etablert seg på høyere høydenivå enn tidligere dokumentert?

Oppfølging av et forskningsprosjekt fra 1997-2000

Arealbruks endring og klimaendring fører til at trær og busker kan etablere seg lengre opp på fjellet. Dette skjer både i Norge og i Himalyas. Begge steder finnes gode historiske data som kan følges opp for å dokumentere en endring og hva den kan skyldes.