Hjem
Institutt for geografi

Overingeniør ved Havforskningsinstituttet

Eva Marie Skulstad fullførte mastergraden i geografi høsten 2011 og jobber nå med visualisering og presentasjon av forskningsdata ved Havforskningsinstituttet.

Hovedinnhold

Kunnskapen jeg opparbeidet meg innenfor verktøy som ArcGIS og Adobe Illustrator er mest relevant ettersom jeg jobber med GIS-systemer. I tillegg er teoretiske kunnskaper om prosesser i naturen og kartografi nyttig i jobben min.

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB?

Jeg var litt usikker på hva jeg ville studere etter videregående, men geografi var et av favorittfagene; naturen og landskapet har alltid fascinert meg. Geografifaget er veldig vidt med gode muligheter til å tilpasse utdanningsprogrammet etter faglig interesse. Med samboer i Bergen så var Universitetet i Bergen et klart alternativ.

 

Hva var det beste med studietiden på geografi?

Med inspirerende forelesere og spennende feltarbeid var det vanskelig å kjede seg under forelesingene i naturgeografi (som var fagretningen jeg spesialiserte meg i). Bacheloroppgaven som bestod av kvartærgeologisk kartlegging foran Solheimajökull på Island ga mersmak, og jeg fortsatte med master i naturgeografi. Jeg likte hele prosessen med masteroppgaven. Det å dra ut i felt for å samle inn egne data for deretter å jobbe med dataene på laboratoriet var utfordrende og artig. Feltarbeidet i Lyngsalpene og måling av sedimentprøvene etter at de hadde lagt i flytende nitrogen var spesielt spennende. Muligheten til å ta deler av utdanningen ved andre institusjoner er et annet positivt aspekt ved geografistudiet. Jeg benyttet meg av denne muligheten, og tok et delsemester ved University of Newcastle i Australia og et intensivkurs på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), erfaringer som jeg ikke ville vært foruten. På geografi er studiemiljøet veldig bra og med et godt samarbeid. Allerede i fadderuken ble jeg kjent med medstudentene og vi ble bedre kjent på alle feltturene som vi dro på. På institutt for geografi er dørene alltid åpne dersom det er noe man lurer på.

 

Hva arbeider du med i dag?

Jeg jobber hovedsaklig med visualisering og presentasjon av forskningsdata med bruk av verktøy som ArcGIS (geografiske informasjonssystemer), Adobe Illustrator og etter hvert også Geocap. For tiden jobber jeg med prosjektene BarentsWatch og MAREANO hvor det sistnevnte er et prosjekt Havforskningsinstituttet har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket Sjø (sjekk ut de fine kartene på www.mareano.no). Ellers blir det en del oppdrag for forskere, jobbing med tilrettelegging av GIS og drift- og vedlikehold av karttjenester på internett. Innenfor stillingen er det også litt reisevirksomhet hvor vi blant annet drar på tokt og samler inn data - noe som passer bra for en naturgeograf som er vant til feltarbeid.

 

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

Kunnskapen jeg opparbeidet meg innenfor verktøy som ArcGIS og Adobe Illustrator er mest relevant ettersom jeg jobber med GIS-systemer. I tillegg er teoretiske kunnskaper om prosesser i naturen og kartografi nyttig i jobben min. Andre aspekter ved utdanningen, som databehandling, vitenskapsteori og felterfaring har også stor nytteverdi. I en arbeidsplass med mye internasjonalt samarbeid er det også et stort pluss å ha hatt et utvekslingssemester.

 

Relevante studieprogram: