Hjem
Institutt for geografi

Oppmålingsingeniør i Øygarden kommune

Sunniva Berg Trones fullførte mastergraden i geografi våren 2011. Drømmen var å jobbe innen naturforvaltning.

Hovedinnhold

Det beste med studietiden min var alle feltkursene vi var på, i både inn- og utland. Dette har lært meg å se naturen og landskapet med andre øyne, og fått meg til å bli glad i å være ute. Jeg er den dag i dag fortsatt litt over gjennomsnittet interessert

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB?

Livet tar merkelige vendinger. Geografi var ett av de fagene jeg likte minst på VGS. Jeg måtte ta opp igjen faget etterpå for å få snitt til å komme inn på veterinærhøyskolen. Plutselig var det gøy! Jeg la veterinærdrømmen på hylla og søkte meg inn på geografi ved UiB.

 

Hva var det beste med studietiden på geografi?

Det beste med studietiden min var alle feltkursene vi var på, i både inn- og utland. Dette har lært meg å se naturen og landskapet med andre øyne, og fått meg til å bli glad i å være ute. Jeg er den dag i dag fortsatt litt over gjennomsnittet interessert i løsmasser.

 

Hva jobbet du med i masteroppgaven din?

På masternivå gravde jeg meg (bokstavelig talt) ned i den kvartærgeologiske historien til et lite stykke Folldal. Det ble tre måneder i felt og to somre jeg aldri glemmer!

 

Hva arbeider du med i dag?

Jeg ble uteksaminert våren 2011 og drømmen var å jobbe innenfor naturforvaltning. Jeg var på noen intervjuer, men kom liksom aldri lengre enn det. I februar i år fikk jeg napp, et helt annet sted riktignok. Uten å vite hva jeg gikk til takket jeg ja til jobben som landmåler i Øygarden kommune.

Mesteparten av arbeidstiden min tilbringer jeg utendørs med grunneiere, GPS og boremaskin. Her foretar jeg oppmåling av tomter og markerer grenser i terrenget. Kommune-Norge er verdens største papirmølle, det blir derfor også en del skrivearbeid, kopiering og brevutsending. Vi drikker også mye kaffe!

Fordelen med å jobbe i en liten utkantkommune er helt klart at jeg får større ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Den mest spennende delen av jobben min har sammenheng med nettopp dette; mens de større byene var fiks ferdig oppmålt for noen hundre år siden så fikk de fleste bygdene i Norge ikke et skikkelig oppmålingsvesen før så sent som i 1980! Dette betyr at det på bygdene eksisterer et stort antall eiendommer med usikre grenser, og eiendommer som man ikke en gang vet hvor er. Som en konsekvens av dette er det stor usikkerhet og tidvis høyt konfliktnivå blant grunneierne. Som landmåler står du midt mellom partene og deres påstander og dokumentasjon, og din jobb er å ta vare på begge parters interesser, samt se til at offentlige vilkår ivaretas.

Den norske eiendomshistorien er et rotete, men også veldig spennende kapittel!

 

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

Som geograf føler jeg at jeg kan litt om alt. På masternivå utarbeidet jeg et kart over feltområdet mitt, og lærte meg å bruke verktøy som f.eks. Adobe Illustrator. Jeg har lært meg å forstå kart, og dette er en veldig sentral del av jobben min i dag.

 

Relevante studieprogram: