Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Håvard Haarstad som veileder

Forsker Håvard Haarstad veileder oppgaver i samfunnsgeografi innen samfunnsmessig klima- og energiomstilling.

Oslo

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

Jeg jobber med prosjekter på klima og energiomstilling, spesielt knyttet til by, urbanisering og planlegging. Mange ulike prosjekter og tilnærminger er mulig innenfor denne tematikken. Den foretrukne geografiske konteksten Norge og Europa, men jeg er åpen for prosjekter som fokuserer på andre geografiske områder.

Jeg leder Senter for klima og energiomstilling (se: https://www.uib.no/cet), hvor det er flere PhD-kandidater og masterstudenter som jobber på lignende tematikker. Vi kobler gjerne masterstudenter på pågående prosjekter og liker å samarbeide om forskning. Vi har også flere pågående eksternfinansierte forskningsprosjekter som masterstudenter kan involvere seg i.

Eksempler på mulige tema for masterprosjekter

  • Byutvikling og energiomstilling: hindringer og muligheter i planleggingen av klimavennlige og energieffektive byer
  • Klima og bærekraftsinitiativer i byer og byregioner, spesielt innen mobilitet og transport
  • Demokratisk deltakelse og aktivisme knyttet til klima og bærekraft i byer (Democlim-prosjektet)
  • Lokalsamfunnsstudie av hvordan folk lever med klimakrise, spesielt fokusert på mediebruk (MUCS-prosjektet)
  • Sosial rettferdighet og klimavennlig byutvikling